Sociálne zabezpečenie

Dohoda o vystúpení stanovuje pravidlá týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k tým, ktorých sa týkajú výhody plynúce z časti Dohody o občanoch a ďalším osobám, ktoré sa na konci prechodného obdobia budú nachádzať v situácii zahŕňajúcej Spojené kráľovstvo a členský štát z hľadiska spolupráce v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Tieto osoby si zachovajú svoje právo na zdravotnú starostlivosť, dôchodok a iné dávky sociálneho zabezpečenia a ak majú nárok na peňažnú dávku z jednej krajiny, budú ju môcť získať aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine.
Ustanovenia sociálneho zabezpečenia Dohody o vystúpení sa budú týkať občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v cezhraničných situáciách sociálneho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo a (aspoň) jeden členský štát na konci prechodného obdobia.
Tieto ustanovenia možno rozšíriť na „trojstranné“ situácie v oblasti sociálneho zabezpečenia zahrňujúce členský štát (alebo niekoľko členských štátov), Spojené kráľovstvo a krajinu EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). 
V praxi to potom znamená, že do konca prechodného obdobia (31. december 2020) sa stav ohľadom sociálneho zabezpečenia nemení. Občania SR, ktorí v Spojenom kráľovstve, pracujú, budú mať nárok na započítanie odpracovanej doby do nároku na všetky dávky vrátane dôchodku, budú mať oprávnenie poberať všetky dávky a sociálne výplaty presne ako britskí občania (podpora v nezamestnanosti, materská dávka, prídavky na dieťa). Dôchodky ale aj ostatné vyplácané dávky, ktoré sú exportovateľné, budú vyplácané aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine.
Do skončenia prechodného obdobia bude EÚ a Spojené kráľovstvo hľadať spoločnú reč na uspokojivom trvalom riešení do budúcnosti a to pravdepodobne formou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o sociálnom a zdravotnom zabezpečení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.  

 

 

Často kladené otázky

Trvale žijem v Spojenom kráľovstve a dostávam britské sociálne dávky,  budem ich dostávať aj po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ?

Áno, pri akomkoľvek scenári vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bude s vami zaobchádzané ako s britskými občanmi, a preto budete naďalej využívať rovnaké sociálne výhody ako britskí občania, a to minimálne do 31. decembra 2020.

 

Pracoval/a som na Slovensku ako aj  v Spojenom kráľovstve, bude doba, ktorú som odpracoval/a v oboch krajinách zohľadnená v mojom dôchodku tak na Slovensku ako aj vo Veľkej Británii po jej odchode z EÚ?

Áno, aj po dni brexitu zostávajú vaše práva nezmenené a vaša odpracovaná doba sa naďalej bude brať do úvahy pri výpočte vášho dôchodku v súlade s európskymi, ako aj slovenskými právnymi predpismi. Doba vami odpracovaná v Spojenom Kráľovstve sa bude brať do úvahy pri výpočte vášho dôchodku na Slovensku. 

 

Ako bude vypočítaný môj dôchodok po presťahovaní sa do Veľkej Británie?

V prípade ak sa presťahujete do Veľkej Británie v rozmedzí odo dňa brexitu do 31. decembra 2020, vaše dôchodkové odvody na Slovensku budú zohľadnené pri výpočte vášho dôchodku v Spojenom Kráľovstve na základe vzájomnej dohody s britskou stranou.

 

Pracoval/a som na Slovensku, ako aj  v Spojenom kráľovstve, bude doba, ktorú som odpracoval/a v oboch krajinách zohľadnená v mojom dôchodku, tak na Slovensku ako aj po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ?

Áno, odpracované roky budú brané do úvahy v súvislosti s výpočtom vášho dôchodku na Slovensku a Spojenom kráľovstve, ako to stanovujú súčasné pravidlá, ktoré sa naďalej uplatňujú a budú uplatňovať počas prechodného obdobia do 31.decembra 2020. 

 

Poberám slovenský, ako aj britský starobný dôchodok a žijem na Slovensku, vo Veľkej Británii, alebo inom štáte. Bude môj starobný dôchodok naďalej vyplácaný po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ?

Áno, slovenské a britské dôchodky sa budú naďalej vyplácať podľa princípu "exportovateľnosti", ktorý zostane zachovaný. Tieto ustanovenia sa budú naďalej uplatňovať počas prechodného obdobia, teda do konca roka 2020.

 

Roky som pracovala v Spojenom kráľovstve a nedávno som sa vrátila na Slovensko, pričom som tehotná. Je možné zohľadniť dobu odpracovanú v Spojenom kráľovstve, aby som mala nárok na poberanie slovenského materského?

Áno, doba, ktorú ste odpracovali v Spojenom kráľovstve sa zohľadní pri výpočte nárokov na dennú dávku súvisiacu s materskou dovolenkou na Slovensku, ako to stanovujú súčasné pravidlá, ktoré sa naďalej uplatňujú aj počas prechodného obdobia, teda do 31. decembra 2020.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2020 Dátum vytvorenia: 18.2.2019