Užitočné linky

Hlavná stránka britskej vlády  s informáciami o brexite:

www.gov.uk/brexit

 

Stránka britskej vlády s informáciami o vplyve odchodu bez dohody na práva zamestnancov:

www.gov.uk/government/publications/workplace-rights-if-theres-no-brexit-deal

 

Stránka britskej vlády s informáciami pre firmy a podnikateľov ako sa pripraviť na dovoz z EÚ do Spojeného kráľovstva po brexite (obchodovanie, dovoz, vývoz a clá pre podniky, EORI číslo, colné a daňové procedúry pri dovoze a vývoze, špecifické tovary a služby, príprava informácií pre deklarácie, deklarácia tovaru, platba dovozných cieľ a DPH, prepravcovia, uskladnenie tovaru, dovoz tovaru so EÚ, formuláre, manuály)

www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

 

Stránka britského úradu pre dane a clá (HM Revenue and Customs) s užitočnými Informáciami, formulármi a dokumentmi:

www.gov.uk/government/publications/hmrc-brexit-communications-resources

 

Kontrolný zoznam pripravený Európskou komisiou pre podnikateľov s uvedením konkrétnych krokov potrebných vykonať pri obchodovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: 

ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist

 

Informácie francúzskych colných orgánov týkajúce sa colných formalít a hraničných kontrol:

http://douane.gouv.fr/articles/c957-entreprises-preparez-vous-au-brexit

 

Informácia týkajúce sa prípravy na brexit v holandských prístavoch:

www.getreadyforbrexit.eu/en 

 

Informácie belgických colných orgánov týkajúce sa colných formalít a hraničných kontrol:

https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit

 

Informácie prístavu Zeebrugge v Belgicku:

https://rxseaport.eu/en/

 

Informácie Eurotunela: 

www.eurotunnelfreight.com/brexit

 

Informácie týkajúce sa preferenčných pravidiel pôvodu:

https://ec.europa.eu/info/files/preferential-rules-origin

 

Užitočný manuál pre colné formality a dane  pri obchodovaní so Spojenými kráľovstvom:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_sk#heading_2 

 

Elektronické materiály (e-learnings) týkajúce sa daní a ciel: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en

 

Informácie britského ministerstva pre odchod z EÚ - postup podľa článku 50 a rokovania o novom partnerstve s EÚ: 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union

 

Webinare pre podnikateľov a prepravcov 
https://www.eventbrite.co.uk/o/uk-government-border-delivery-group-26868259423

 

 

Príručka o clách pre podniky ako sa pripraviť na brexit

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sk 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 24.10.2019 Dátum vytvorenia: 24.10.2019