Irán

pdf Informačné usmernenie EÚ k JCPOA - dokument je v anglickom jazyku (aktualizácia 23. 10 .2016)  (pdf; 537.69 KB)

 

Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne


v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2018

 

2017

 

2016


 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

 

Nariadenie Rady (EÚ) č. 359/2011 z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne


v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2017

 

2016


 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

 

Rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP


v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

 

2017


 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

 

Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012


 
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-05-15 13:02:20.566 Dátum vytvorenia: Sun Nov 29 17:17:14 CET 2015