Program predsedníckeho Tria dostal zelenú

15.12.2015 | Aktivity ministra | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | SR a EÚ

Brusel (15. decembra) – Slovensko je o krok bližšie k svojmu historicky prvému predsedníctvu v Rade EÚ. Ministri pre európske záležitosti 28 členských štátov odobrili v Bruseli program nášho predsedníckeho Tria, ktoré sa v zložení Holandsko, Slovensko, Malta ujme predsedníckych povinností postupne od 1. januára 2016 do 30. júna 2017. 

Na rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti zastupoval Slovensko podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. „Je to dôležitý posun v predsedníckych prípravách. O tento 18-mesačný program, ktorý je dynamický, kratší a prehľadný, sa oprieme aj pri formovaní programu nášho polročného predsedníctva,“ uviedol. 

Program je výsledkom intenzívnej spolupráce v rámci krajín Tria, ako aj s Generálnym sekretariátom Rady EÚ. Sústredí sa na päť strategických oblastí: zamestnanosť, rast, konkurencieschopnosť; únia chrániaca všetkých občanov; energetická únia s pokrokovou klimatickou politikou; sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť; a únia ako silný globálny hráč.

„Veľký dôraz kladieme na prvú oblasť – ekonomiku, ktorú chceme po období nedávnej ekonomickej a finančnej krízy postaviť na pevnejšie nohy,“ povedal minister M. Lajčák. Ako ďalej dodal: „Najúčinnejšia cesta k novým pracovným miestam vedie podľa nás aj cez dobudovanie vnútorného trhu únie, najmä v oblasti digitálnej ekonomiky a v oblasti služieb.“ 

Program predsedníckeho Tria umožňuje plynulejší prechod medzi jednotlivými predsedníctvami, väčšiu kontinuitu, a teda lepšie presadzovanie dlhodobejších priorít. „Povedané zjednodušene, aby sme každých šesť mesiacov diametrálne nezmenili kurz,“ spresnil Miroslav Lajčák.   

Slovensko presadzovalo inovatívny prístup k  programu Tria v duchu „menej, ale lepšie“. Cieľom bolo vytvoriť spoločný program, ktorý bude v porovnaní s minulosťou strategickejší obsahom, stručnejší rozsahom a zrozumiteľnejší verejnosti.      

Holandsko, Slovensko a Malta – tzv. predsednícke Trio – budú postupne od  1. januára 2016 do 30. júna 2017 po polroku predsedať Rade EÚ, t.j. jednej z hlavných inštitúcií Európskej únie, ktorá reprezentuje 28 členských štátov. V rámci Tria bude Slovensko predsedať Rade EÚ v druhom polroku 2016. Pôjde o naše historicky prvé predsedníctvo.  
       
Spájanie krajín do 18-mesačného Tria sa dohodlo v decembri 2009. Prihliadalo sa na geografickú rovnováhu členov a ich rôznorodosť čo do veľkosti či dĺžky členstva v EÚ. Každé Trio zahŕňa aspoň jedného „novšieho“ člena únie, t.j. člena od r. 2004 alebo 2007. Poradie krajín je známe do polovice roka 2020. Dovtedy sa v predsedníckom kresle vystriedajú všetci členovia EÚ s výnimkou posledného nováčika, Chorvátska. 

„Trio je okrem iného aj unikátna príležitosť rozvinúť úzku spoluprácu členských krajín, ako aj príležitosť pre ľudí z týchto krajín viac sa spoznať, napr. cez spoločné kultúrno-prezentačné predsednícke projekty, ktoré takisto pripravujeme,“ uzavrel minister M. Lajčák. 

Posledné pokyny pred začiatkom diskusií na Rade GAC. Posledné pokyny pred začiatkom diskusií na Rade GAC. S maltským tímom pred schvaľovaním programu Tria. S maltským tímom pred schvaľovaním programu Tria. Zasadnutie rady pre všeobecné záležitosti o programe Tria, ale aj o rozširovaní EÚ. Zasadnutie rady pre všeobecné záležitosti o programe Tria, ale aj o rozširovaní EÚ.