Príležitosti pre mladých ľudí

Predsedníctvo ako príležitosť pre mladých ľudí

O predsedníctve často hovoríme ako o maturite, či teste dospelosti a schopnosti prevziať zodpovednosť. Predsedníctvo bude moment, kedy si Slovensko v EÚ vybuduje imidž a značku, ktorá sa s ním ponesie dlhé roky.

 

Doma na Slovensku predstavuje predsedníctvo jedinečný projekt nielen pre politikov, diplomatov či expertov na EÚ, ale pre celú spoločnosť, predovšetkým pre mladých ľudí, ktorých dlhodobo zapájame do príprav SK PRES. Máme ambíciu:

  • byť otvoreným, dynamickým a sviežim predsedníctvom – toto sú atribúty, s ktorými sme ako krajina do EÚ vstupovali;
  • neobmedziť predsedníctvo na elitársky a úradnícky projekt;
  • priblížiť predsedníctvo a predovšetkým EÚ mladej generácii.

 

Pripomeňme si, že iba 6 percent najmladších slovenských voličov (do 24 rokov) sa zúčastnilo na posledných voľbách do Európskeho parlamentu (priemer v EÚ predstavuje 28 percent). V kategórii študentov je rozdiel ešte výraznejší - 3 percentá v SR verzus 37 percent priemer EÚ. Chceme preto, aby mali mladí ľudia príležitosť priamo sa zapojiť a byť súčasťou príprav a realizácie predsedníctva.

 

Študenti ako styční dôstojníci (tzv. liaison officers)

V súvislosti s organizáciou neformálnych ministerských rád a iných podujatí na VIP úrovni, ktoré sa budú počas SK PRES konať na Slovensku, počítame so zamestnaním študentov vysokých škôl ako styčných dôstojníkov pre delegácie. Je to zaužívaná forma poskytovania servisu ministerským a iným VIP delegáciám predsedníckou krajinou.

Na túto pozíciu sme vybrali 94 študentov, ktorých hlavnou úlohou bude intenzívne komunikovať s ambasádou krajiny danej delegácie, s kabinetom príslušného ministra/komisára/iného VIP hosťa vítať delegácie na letisku, transfer do hotela a komplexný servis od momentu, kedy delegácia vystúpi z lietadla počas celého pobytu na Slovensku.

Výberové konanie na túto pozíciu je v súčasnosti uzavreté.

 

Stáže pre mladých

Brusel: Na jeseň roku 2015 bolo vybratých 30 „stážistov“, ktorí budú tvoriť podporu pre vyslaných expertov a diplomatov na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.

 

Bratislava: MZVaEZ SR bude v súvislosti s predsedníctvom v Rade EÚ otvorené slovenským stážistom z domácich a zahraničných univerzít, a to podľa rovnakých podmienok, aké platia už v súčasnosti. Podmienky týchto neplatených stáží sú dlhodobo k dispozícii na webe ministerstva v časti kariéra a pracovné ponuky.

 

Dobrovoľníci

Počas predsedníctva máte možnosť pracovať aj ako dobrovoľník.

 

Hlavnými úlohami dobrovoľníkov budú najmä:

 

  • spolupráca pri príprave rokovacích priestorov a priestorov galavečerí, 
  • služba hostess v konferenčných priestoroch SK PRES, usmerňovanie a usádzanie hostí,
  • asistencia pri príchodoch a odchodoch delegácií do ubytovacích a rokovacích priestorov,
  • výpomoc v šatniach, manipulácia s batožinou a pod.

 

Ak teda máte skúsenosti s hostessingom, chcete vypomáhať v konferenčných centrách počas ministerských a pracovných zasadnutí, či ochotne odpovedať na otázky návštevníkov za pultmi infopointov, pošlite nám svoje CV spolu s fotografiou a motivačným listom na ohok@mzv.sk.

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-04-29 09:03:21.902 Dátum vytvorenia: Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015