Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

​Šéfovia diplomacií EÚ rokovali o blízkovýchodnom mierovom procese

​Šéfovia diplomacií EÚ rokovali o blízkovýchodnom mierovom procese

15.5.2020 | Aktivity ministra | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie (EÚ) dnes, 15. mája 2020, pokračovali v sérii diskusií iniciovaných Vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Cieľom šéfov diplomacií EÚ je strategické vyhodnotenie prístupu a politík EÚ voči jednotlivým regiónom sveta, berúc do úvahy kontext pandémie COVID-19. V dnešnej debate prostredníctvom videokonferencie sa zamerali na južné susedstvo EÚ a Blízky východ, ktorý predstavuje strategicky mimoriadne dôležitý región, dlhodobo poznačený krízami, konfliktmi a zložitou humanitárnou situáciou s priamym dopadom na bezpečnosť a stabilitu Európy.

 

Diskusii dominoval Blízkovýchodný mierový proces v kontexte formovania novej izraelskej vlády. Ministri členských krajín EÚ aj naďalej považujú za najlepšiu cestu dvojštátne riešenie na základe priamych rokovaní medzi oboma stranami, rešpektujúce ich legitímne záujmy, v súlade s rezolúciami Organizácie spojených národov (OSN) a medzinárodnými parametrami.

 

„EÚ musí využiť všetky dostupné nástroje na povzbudenie oboch strán k obnoveniu priameho dialógu,“ vyhlásil minister I. Korčok.

 

Predmetom diskusie bola aj situácia v regióne južného susedstva EÚ a širšieho regiónu Blízkeho východu v kontexte pandémie COVID-19, ktorá ešte prehlbuje existujúce problémy a štrukturálne deficity. Ministri ocenili včasnú pomoc Európskej komisie krajinám južného susedstva v boji pandémiou a jej následkami a vyslovili sa za väčšie angažovanie sa EÚ v regióne.