Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

Banner predsednictvo 2016

Priority rakúskeho  predsedníctva sú:
 
1. bezpečnosť a boj proti nelegálnej migrácii
 
2. zabezpečenie prosperity a konkurencieschopnosti prostredníctvom digitalizácie
 
3. stabilita v európskom susedstve – EÚ perspektíva západného Balkánu/juhovýchodnej Európy
Viac informácií  https://www.eu2018.at/
potrebné pre budúcnosť
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Back

Ivan Korčok at meetings organized by SCCI on Europe and Brexit and the future of the EU

I. Korčok na podujatiach SOPK a Café Európa o brexite a budúcnosti EÚ

9.11.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a Európska únia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok vystúpil v stredu (8. novembra 2017) v Bratislave na seminári Budúcnosť EÚ po brexite organizovanom Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), kde hovoril o príčinách brexitu, prebiehajúcich rokovaniach medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ako aj o nasledujúcich krokoch. 

 

„Dnes je to presne 503 dní od rozhodnutia Britov vystúpiť z EÚ. Intenzívne rokovania priniesli istý pokrok, potrebujeme sa však pohnúť ďalej. Slovensko má bytostný záujem na tom, aby sme čím skôr mohli začať hovoriť o podobe budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Na to je však potrebné dohodnúť sa na podmienkach vystúpenia, vrátane finančného vyrovnania, ešte do konca roka," uviedol pri tejto príležitosti štátny tajomník. 

 

Ďalšími účastníkmi diskusie boli veľvyslanec Spojeného kráľovstva v SR A. Garth, právny poradca Európskej komisie G. Zavvos a rektor Akadémie médií E. Chmelár. 

 

V diskusii o budúcnosti Európskej únie štátny tajomník pokračoval aj večer na podujatí v rámci projektu Café Európa. Spolu s poslancom Národnej rady SR Miroslavom Beblavým a vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom Chrenekom sa zhodli, že diskusie o budúcej podobe Únie dostávajú novú dynamiku. V poslednom období bolo predložených mnoho vízií o tom, ako by mala Európska únia v budúcnosti vyzerať. I. Korčok si však myslí, že skôr ako veľké vízie je dnes dôležité to, ako sa Európska únia vysporiada s hypotékou z minulosti. Od nášho vstupu bola EÚ v permanentnej kríze. V tejto súvislosti štátny tajomník uviedol: „Ak sa chceme vyhnúť ďalšej špirále kríz, musíme dobudovať základné úspešné projekty integrácie. V tejto snahe SR považuje za kľúčové riadiť sa piatimi základnými princípmi. Prvým princípom je, že sa nebránime hlbšej integrácii všade tam, kde to má pre SR prínos. Ďalším princípom je zachovanie jednoty, ale nie na úkor pokroku. Tretím je dôsledné udržiavanie princípov proporcionality a subsidiarity. Tiež by sme mali zachovať komunitárny model EÚ a nesmieme zabúdať ani na dodržiavanie stanovených pravidiel.“