Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

Banner predsednictvo 2016

Aktuálne predsedníctvo v Rade EÚ – Estónsko (od 1. 7.2017)
 
Priority estónskeho predsedníctva sú:
  • Otvorená a inovatívna európska ekonomika
  • Bezpečná a chránená Európa
  • Digitálna Európa a voľný pohab údajov
  • Inkluzívna a udržateľná Európa
 

Slovenské diskutuje o EÚ

Ivan Korčok
  • Projekt „Slovensko diskutuje o EÚ“ je iniciatívou,  ktorá má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej. 
Back

Premiestnenie decentralizovaných agentúr EÚ EMA a EBA do nových sídiel

Premiestnenie decentralizovaných agentúr EÚ EMA a EBA do nových sídiel

21.11.2017 | Slovensko a Európska únia

Dve agentúry EÚ – EMA (Európska lieková agentúra) a EBA (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktoré v súčasnosti sídlia v Londýne, sa v súvislosti s brexitom presťahujú v roku 2019 do nového sídla. O nových sídlach rozhodli politickí lídri ČK EÚ dňa 20. novembra 2017 v Bruseli, na zasadnutí GAC (Rada pre všeobecné záležitosti) v trojkolovom tajnom hlasovaní.

Slovensko kandidovalo na nové sídlo EMA a v prvom kole hlasovania skončilo zo 16 kandidátov štvrté. Nové sídlo EMA bude v Amsterdame. Nové sídlo EBA bude v Paríži.