Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

Banner predsednictvo 2016

Aktuálne predsedníctvo v Rade EÚ – Bulharsko (od 1. 1.2018)

 
Priority bulharského predsedníctva sú:
1. Budúcnosť Európy a mladí ľudia – hospodársky rast a sociálna kohézia
2. Európska perspektíva a konektivita západného Balkánu
3. Bezpečnosť a stabilita v silnej a jednotnej Európe 
4. Digitálne hospodárstvo a zručnosti potrebné pre budúcnosť
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Back

Premiestnenie decentralizovaných agentúr EÚ EMA a EBA do nových sídiel

Premiestnenie decentralizovaných agentúr EÚ EMA a EBA do nových sídiel

21.11.2017 | Slovensko a Európska únia

Dve agentúry EÚ – EMA (Európska lieková agentúra) a EBA (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktoré v súčasnosti sídlia v Londýne, sa v súvislosti s brexitom presťahujú v roku 2019 do nového sídla. O nových sídlach rozhodli politickí lídri ČK EÚ dňa 20. novembra 2017 v Bruseli, na zasadnutí GAC (Rada pre všeobecné záležitosti) v trojkolovom tajnom hlasovaní.

Slovensko kandidovalo na nové sídlo EMA a v prvom kole hlasovania skončilo zo 16 kandidátov štvrté. Nové sídlo EMA bude v Amsterdame. Nové sídlo EBA bude v Paríži.