Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

Banner predsednictvo 2016

Priority rakúskeho  predsedníctva sú:
 
1. bezpečnosť a boj proti nelegálnej migrácii
 
2. zabezpečenie prosperity a konkurencieschopnosti prostredníctvom digitalizácie
 
3. stabilita v európskom susedstve – EÚ perspektíva západného Balkánu/juhovýchodnej Európy
Viac informácií  https://www.eu2018.at/
potrebné pre budúcnosť
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Back

Premiestnenie decentralizovaných agentúr EÚ EMA a EBA do nových sídiel

Premiestnenie decentralizovaných agentúr EÚ EMA a EBA do nových sídiel

21.11.2017 | Slovensko a Európska únia

Dve agentúry EÚ – EMA (Európska lieková agentúra) a EBA (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktoré v súčasnosti sídlia v Londýne, sa v súvislosti s brexitom presťahujú v roku 2019 do nového sídla. O nových sídlach rozhodli politickí lídri ČK EÚ dňa 20. novembra 2017 v Bruseli, na zasadnutí GAC (Rada pre všeobecné záležitosti) v trojkolovom tajnom hlasovaní.

Slovensko kandidovalo na nové sídlo EMA a v prvom kole hlasovania skončilo zo 16 kandidátov štvrté. Nové sídlo EMA bude v Amsterdame. Nové sídlo EBA bude v Paríži.