Dôležitý oznam pre občanov SR, ktorí sa individuálne vracajú do SR z Nórska/Islandu tranzitom cez ČR

27.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Island | Nórsko

Upozorňujeme slovenských občanov, ktorí plánujú uskutočniť individuálny tranzit cez územie ČR v termíne po 30. marci 2020 od 00:00 hod. za účelom návratu do SR, aby minimálne 48 hod. pred odchodom z Nórska resp. Islandu, kontaktovali veľvyslanectvo SR v Oslo emailom na adrese emb.oslo@mzv.sk a zaslali mu u e-milom nasledovné údaje:

a)    v prípade tranzitu osobným motorovým vozidlom:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia
 • číslo cestovného dokladu,
 • dátum a miesto vstupu a výstupu do/z ČR,
 • evidenčné číslo vozidla
 • plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR;

 

Poznámka: rovnaké údaje musia byť zaslané pre každú osobu, ktorá bude prepravovaná uvedeným motorovým vozidlom;

 

b)    v prípade tranzitu pravidelnou leteckou linkou s príletom na Letisko V. Havla v Prahe a následne využitím vnútroštátnej autobusovej alebo vlakovej dopravy až po štátnu hranicu ČR/SR:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia
 • číslo cestovného dokladu,
 • miesto a čas odletu/príletu,
 • číslo letu,
 • plánovanú trasu vnútroštátnej dopravy ČR
 •  miesto výstupu z ČR;

 

c)    v prípade tranzitu vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou cez územie ČR:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia
 • číslo cestovného dokladu,
 • miesto vstupu a výstupu do/z ČR,
 • plánovanú trasu vnútroštátnej dopravy ČR po hranicu so SR.

 

Tranzit cez územie Českej republiky od 30. marca 2020 00:00