Vyhlásenia a stanoviská

  • 19.03.2020
    | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
    Dňa 19. marca 1995, v predvečer Konferencie o Pakte stability v Európe, podpísali v Paríži predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar a predseda vlády Maďarskej republiky Gyula Horn Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.