Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Podmienky vstupu do krajiny

India

Očania SR pri vstupe do Indie podliehajú vízovej povinnosti (všetky druhy pasov). Cestovný pas musí mať minimálne 6-mesačnú platnosť. Potvrdenie o očkovaní sa nevyžaduje s výnimkou cestujúcich, ktorí prichádzajú z oblastí výskytu žltej zimnice (Afrika, Južná Amerika).

e-Visa
Držitelia cestovných pasov SR si môžu požiadať o 3 typy elektronických víz: 

 • e-Tourist: na turistické účely, vydávajú sa na maximálne 60 dní a najviac 2 vstupy
 • e-Business: na účely obchodu, vydávajú sa na maximálne 60 dní a najviac 2 vstupy
 • e-Medical: na zdravotné účely, vydávajú sa na maximálne 60 dní a najviac 3 vstupy

Elektronické vízum je možné získať len dvakrát za kalendárny rok.

Žiadosť o e-Visa sa podáva elektronicky na stránke indianvisaonline.gov.in. O víza možno požiadať max. 120 dní pred cestou. K on-line žiadosti je potrebné doložiť sken fotografie (jpg) , dátovej stránky pasu (pdf), resp. skeny ďalších dokumentov (v závislosti od typu víz). Poplatok za žiadosť sa uhradí cez internet debetnou/kreditnou kartou MasterCard alebo Visa najneskôr 4 dni pred odletom do Indie. V súčasnosti je poplatok za e-Visa 50 EUR (+ bankový poplatok).

Najneskôr do 72 hodín od podania žiadosti a uhradenia poplatku príde žiadateľovi e-mail obsahujúci súhlas alebo nesúhlas s udelením víz. Elektronické oprávnenie na udelenie víz je potrebné vytlačiť a predložiť ho pri pasovej kontrole na letisku. S elektronickým oprávnením na udelenie víz možno do Indie vstúpiť na 24 letiskách a v 3 prístavoch.

Bližšie informácie o e-Visa

 

Iné druhy víz

Slovenskí občania cestujúci do Indie za účelom, ktorý elektronické víza nepokrývajú, podávajú žiadosti o víza na veľvyslanectve Indickej republiky v Bratislave.

Žiadosť o víza sa vyplňuje prostredníctvom on-line formulára. K registrovanému a vytlačenému formuláru je potrebné priložiť nasledovné doklady
a) cestovný pas s minimálne 2 prázdnymi stranami (platný minimálne 6 mesiacov)
b) dve aktuálne farebné fotografie pasového formátu
c) doklad o dostatočnom finančnom krytí (50 USD na každý deň pobytu v Indii)
d) spiatočná letenka
e) doklad o cestovnom poistení liečebných nákladov na celú dobu pobytu v Indii

Medzi dvomi po sebe nasledujúcimi turistickými návštevami Indie je povinná minimálne dvojmesačná prestávka.

Bližšie informácie o druhoch udeľovaných víz získate priamo na veľvyslanectve Indickej republiky v Bratislave, prípadne na internetovej stránke veľvyslanectve Indickej republiky v Bratislave.

 

Registrácia cudzincov
V hoteloch a ďalších ubytovacích zariadeniach musia cudzinci predložiť cestovný pas s platným vízom, prípadne vyplniť a podpísať registračný formulár. V prípade ubytovania sa u domácich je zodpovednosť na hostiteľovi poskytnúť údaje o ubytovaní cudzinca.

Občania SR s dlhodobým pobytom v Indii nad 180 dní sa musia do 14 dní osobne zaregistrovať na najbližšom Registračnom úrade pre cudzincov (FRRO).

Občania SR s dlhodobým pobytom v Indii nad 180 dní sa musia do 14 dní osobne zaregistrovať na najbližšom Registračnom úrade pre cudzincov (FRRO). Adresy FRRO v jednotlivých mestách Indie sú uvedené na webovej stránke www.boi.gov.in.

Žiadosť je potrebné vyplniť elektronicky. 

Pokyny na vypllnenie žiadosti

On-line formulár

 

 

 

Predĺženie víz a vydanie víz do nového cestovného dokladu

Na predĺženie platnosti víza sa žiadosť sa podáva na FRRO, rovnako ako v predošlom prípade.
 
Pri strate pasu je potrebné zabezpečiť si náhradný cestovný doklad, tzv. „Travel Document“, ktorý vydáva príslušné veľvyslanectvo Slovenskej republiky (resp. v odôvodnenom prípadne zastupiteľstvo štátu Schengenu). Zároveň je do cestovného dokladu nevyhnutné získať nové vízum na Registračnom úrade pre cudzincov (FRRO). Žiadosť o nové vízum je potrebné zaregistrovať elektronicky a so žiadosťou sa osobne dostaviť na najbližšom FRRO.

FRRO New Delhi
East Block, -VIII, Level - 2,
Sec – 1, R. K. Puram
New Delhi - 66
Tel. +91-11-26711443, 26711384

Adresy FRRO v ďalších mestách

Územia so špeciálnym režimom vstupu
V Indii je niekoľko oblastí so špeciálnym režimom vstupu tzv. Protected alebo Restricted Areas:

Restricted Areas
1. Súostrovie Andaman a Nicobar Islands
2. Časti zväzového štátu Sikkim

Protected Areas
1. Celý zväzový štát Sikkim

2. Vybrané územia štátu Arunachal Pradesh

3. Vybrané územia štátu Himachal Pradesh

4. Vybrané územia štátu Jammu and Kashmir

5. Vybrané územia štátu Manipur

6. Vybrané územia štátu Mizoram

7. Vybrané územia štátu Nagaland

8. Vybrané územia štátu Rajasthan

9. Vybrané územia štátu Uttarakhand

Do týchto oblastí je možné vstúpiť len so špeciálnym povolením Protected/Restricted Area Permit (PAP/RAP). Povolenie je možné získať po podaní žiadosti na zastupiteľstve vlády príslušného zväzového štátu alebo na veľvyslanectve Indie.

Viac informácií

Dátum poslednej aktualizácie: 08/11/2018

 

Bangladéš

Občania Slovenskej republiky podliehajú vízovej povinnosti. Bangladéš nemá na území SR zastupiteľský úrad, pre SR je v súčasnosti akreditované veľvyslanectvo Bangladéša v Berlíne, kde je možné požiadať o vízum.

Pri podávaní žiadosti je potrebné mať:

 • platný cestovný pas (platný min. 6 mesiacov)
 • digitálnu fotografiu 37 x 37mm vo formáte JPEG (max. veľkosť 300kB)
 • adresu v Bangladéši (napr. hotel)
 • ďalšie náležitosti závislé od typu žiadaných víz (pozn.: k žiadosti o turistické víza je potrebné predložiť kópiu obojsmernej letenky a potvrdenie ubytovania – rezervácie hotela alebo originál pozvania s kontaktnými údajmi na pozývateľa.)

 

Od 1. mája 2015 žiadatelia podávajú žiadosť „on-line“ v nasledujúcich krokoch:

 • vyplniť a odoslať on-line žiadosť
 • vytlačiť vygenerovaný formulár (s čiarovým kódom naspodku strany)
 • zaslať formulár s požadovanými dokumentmi a dokladom zaplatení vízového poplatku na adresu veľvyslanectva: Embassy of Bangladesh, Dovestrasse 1, 10587 Berlin, SRN/Germany.

Podrobné informácie nájdete na: http://www.bangladeshembassy.de   

 

Poplatky za víza

 • Jeden/dva vstupy 35 EUR
 • Viac vstupov: 65 EUR

Poplatky za víza sa vyberajú bezhotovostne – bankovým prevodom alebo vkladom na účet. 

 

Doba spracovania žiadosti o víza je približne 5 pracovných dní. V prípade potreby môže byť žiadateľ pozvaný na osobný pohovor. Veľvyslanectvo ponúka možnosť zaslania cestovného pasu späť žiadateľovi poštou a v tom prípade je potrebná samostatná obálka s adekvátnou známkou na zaslanie pasu doporučenou poštou.

 

Víza pri príchode do krajiny
Je možné takisto požiadať o „Visa on arrival“ (VOA), ktoré výlučne platí na 1 vstup s platnosťou do 30 dní. K žiadosti je potrebný cestovný pas, potvrdenie o ubytovaní, doklad o spiatočnom odlete a finančná zábezpeka (500 USD – v hotovosti alebo na bankovom účte).

 

Predĺženie víz

V prípade potreby predĺženie víz je potrebné navštíviť Úrad pre prisťahovalectvo a pasy v Dhake. Na tomto mieste sa musia registrovať dlhodobí návštevníci.

Postup pri predĺžení turistického víza: vyplníte príslušný formulár, zaplatíte poplatok (ten by mal byť rovnaký ako poplatok za mesačné víza) a vyzdvihnete si potvrdenie, ktoré vám povie, kedy sa vrátiť (zvyčajne tri alebo o štyri dni neskôr – počas tejto doby majte svoj pas stále pri sebe).

 

Dátum poslednej aktualizácie: 14/11/2018

 

Bhután

Pre vstup do krajiny sa vyžaduje cestovný pas platný min. 6 mesiacov s platnými vstupnými vízami, ktoré vybavujú registrované bhutánske cestovné kancelárie.

Žiadosti o víza spracúva Tourism Council of Bhutan na základe zaslanej fotokópie pasu, poplatku za pobyt a poplatku za vízum vo výške 40 USD. Poplatok musí byť výlučne prevedený v amerických dolároch na účet v Bhutánskej štátnej banke. Na základe potvrdenia bude do pasu udelené vízum pri vstupe do krajiny.

 

Poplatok za pobyt
Okrem vízového poplatku musia cestujúci uhradiť tzv. poplatok za pobyt, ktorý obsahuje min. pokrytie nákladov na deň / osobu vo výške 250 USD v hlavnej turistickej sezóne (marec, apríl, máj, september, október, november), resp. 200 USD (január, február, jún, júl, august a december). Poplatok pre deti od  5 do 12 rokov je polovičný. Deti do 5 rokov hradia iba poplatok za víza. Balíček zahŕňa dane a poplatky a obsahuje ubytovanie, celodennú stravu, oficiálneho sprievodcu, vnútroštátnu dopravu, potrebné vybavenie na kemping a turistiku. Časť poplatku je venovaný na vzdelávanie a zdravotníctvo, výstavbu infraštruktúry a eliminovanie chudoby v krajine. Samostatní turisti a dvojice platia ďalší príplatok vo výške 40 resp. 30 USD / deň.

Bližšie informácie k vízovému procesu a k minimálnym nákladom na deň nájdete na stránkach Ministerstva cestovného ruchu Bhutánu.

Dátum poslednej aktualizácie: 15/06/2017

 

Maldivy

Pri turistických cestách do 30 dní je vízum udelené bezplatne po príchode do krajiny v prípade splnenia nasledovných podmienok: 

 • cestovný pas platný min. 6 mesiacov;
 • spiatočný cestovný doklad;
 • dostatočné množstvo finančných prostriedkov (100 USD + 50 USD na osobu / každý deň pobytu) alebo potvrdenie CK o uhradení pobytu.

Podnikatelia a novinári žiadajú o tzv. „Business visa“ pre maximálnu dĺžku pobytu 90 dní. Na športovcov a dobrovoľníkov sa vzťahujú „Special visa“.

Poplatky za víza
Tourist visa – bezplatne (do 30 dní), 750 MVR (do 90 dní)
Business a special visa – 750 MVR (do 90 dní)

Na letisku je pri potrebné uhradiť špeciálnu odletovú daň vo výške 25 USD. Platba je povinná pre všetky dospelé osoby. Platí sa na letisku v Male v hotovosti alebo kartou. Po zaplatení cestujúci dostane dva ústrižky – pre seba a do palubného lístka. Niektoré letecké spoločnosti poplatok už zahŕňajú do ceny letenky. V prípade zájazdu s cestovnou agentúrou je každý sám povinný preveriť, či cena zájazdu ráta aj s uvedeným poplatkom.

Predĺženie víz
Žiada sa na príslušnom oddelení imigračného úradu. Turistické víza možno predĺžiť max. na 90 dní (30 dní bez poplatku + 60 dní za poplatok).

Osobitný režim vstupu
Návšteva niektorých súostroví, kde sa nenachádzajú rezorty, si môže vyžadovať špeciálne povolenie.

Bližšie informácie k vízovému a pobytovému režimu získate na webstránke www.immigration.gov.mv.

Dátum poslednej aktualizácie: 15/06/2017

 

Nepál

Pre občanov SR je potrebné vízum, ktoré možno získať na príslušnom Veľvyslanectve Nepálu v Berlíne alebo na honorárnych konzulátoch Nepálu (Mníchov, Frankfurt, Stuttgart, Kolín a Hamburg, Viedeň a Ľubľana), ktoré majú nárok pripočítať si poplatok +5 EUR. Bližšie informácie získate prostredníctvom webstránky veľvyslanectva.

 

Poplatky
Viacvstupové do 15 dní – 25 EUR
Viacvstupové do 30 dní – 40 EUR
Viacvstupové do 90 dní – 100 EUR
Osoby do 10 rokov – bezplatne.

Vízové poplatky sa odosielajú bezhotovostne na účet veľvyslanectva. Pri žiadosti o víza musíte mať cestovný pas platný min. 6 mesiacov.

 

Víza pri príchode
Na letisku v Káthmandu (TIA) alebo na pozemných hraničných prechodoch je možné získanie „Visa on arrival“. Poplatok (25 / 40 / 100 USD) sa platí v hotovosti – resp. na letisku je možnosť využiť platobnú kartu (Visa a MasterCard). Pre ušetrenie času vybavovania odporúčame pred príchodom spraviť on-line registráciu.

 

Predĺženie víz
Víza je možné predĺžiť (resp. udeliť do nového cestovného dokladu) na imigračných úradoch v Káthmandu, Pokhare alebo v ďalších mestách najviac na 150 dní v jednom kalendárnom roku.       

 

Oblasti so špeciálnym režimom
Do vybraných častí Nepálu je potrebné okrem víza mať aj špeciálne povolenie na vstup. Ceny povolenia na vstup do tzv. „Restricted Areas“ sa líšia na základe trasy a dĺžky pobytu. K vybaveniu povolenia odporúčame využiť cestovné agentúry. Vo väčšine prípadov je povolený vstup pre skupiny (alebo minimálne 2 osoby). Informácie o cenách povolení pre konkrétne oblasti.

Bližšie informácie je možné získať na stránkach Colného úradu Nepálu
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 08/11/2017

 

Srí Lanka

Od 1. januára 2012 je vstup do krajiny spravovaný prostredníctvom systému ETA (Electronic Travel Authorization). Pre občanov SR sa vyžaduje registrácia prostredníctvom on-line portálu http://www.eta.gov.lk.

Pri registrácii je potrebný kontakt formou e-mailu, na ktorý do 24 hodín žiadateľ získa potvrdenie o prijatej platbe, ako aj ďalšie potvrdenie so súhlasom k vstupu do krajiny. ETA (víza) pre turistov sú platné max. 30 dní s možnosťou dvoch vstupov do krajiny. K vstupu do krajiny je potrebný pas s platnosťou min. 6 mesiacov. Povolenie môžu turisti získať aj pri vstupe na letisku v Kolombe, ale treba rátať s časovým zdržaním.

Poplatky

 • Turistické víza/ETA – 35 USD (resp. 40 USD na letisku)
 • Pre podnikateľov – 40 USD (resp. 50 USD na letisku)
 • Deti do 12 rokov – bezplatne (podliehajú však procedúre ETA)
 • Tranzitné víza – bezplatne  (podliehajú však procedúre ETA)

V prípade cesty za iným ako turistickým účelom je potrebné žiadať o víza na veľvyslanectve Srí Lanky v Rakúsku (adresa: Weyringergasse 33, 4 poschodie, 1040 Vienna).

Predĺženie víz
Víza je možné predĺžiť na imigračnom úrade v Kolombe (Department of Immigration and Emigration, 41 Ananda Rajakaruna Mw, Punchi Boralla Colombo 10, http://www.immigration.gov.lk).

Dátum poslednej aktualizácie: 15/06/2017