Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Retour

Podpis Memoranda o spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a skúšobníctva medzi SR a Indiou

Podpis Memoranda o spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a skúšobníctva medzi SR a Indiou

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Indii Žigmund Bertók podpísal v utorok (28. júla 2015) v mene Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Memorandum o porozumení s generálnym riaditeľom Úradu pre normalizáciu Indie G. Gurucharanom.

Cieľom memoranda je uľahčiť užšiu spoluprácu a poskytnúť mechanizmus, podľa ktorého môžu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Úrad pre normalizáciu Indie spolupracovať na spoločných cieľoch posilnenia technickej normalizácie a činností posudzovania zhody ako je certifikácia a skúšobníctvo. Memorandum má zároveň za cieľ umožniť výmenu odborných znalostí a vytvoriť vzájomne výhodné obchodné prostredie a tým zintenzívniť obchod medzi oboma krajinami.

Indická strana súčasne prejavila záujem o vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny oboch inštitúcií a pripravuje oficiálne pozvanie pre expertov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky do Indie na jeseň tohto roku.