Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Naše poslanie

Pre Slovenskú republiku predstavuje India jednu z kľúčových krajín z hľadiska rastúcej medzinárodnej autority a významného ekonomického i ľudského potenciálu. Slovensko-indické vzťahy majú dlhodobú tradíciu, rozvíjajú sa v partnerskom a priateľskom duchu bez zásadných otvorených otázok. Členstvo Slovenskej republiky v EÚ rozširuje bilaterálnu spoluprácu o nové pozitívne aspekty.

Základným poslaním Zastupiteľského úradu SR v Dillí je vytvárať dobré predpoklady pre zintenzívnenie slovensko-indického dialógu a skvalitnenie doterajšej spolupráce vo všetkých oblastiach. Prioritná pozornosť je venovaná posilňovaniu ekonomickej spolupráci, s cieľom dosiahnuť vyššiu dynamiky obchodu, investícií a využitie potenciálu v oblasti technologického vývoja, vedy a inovácií.

Adekvátna pozornosť je venovaná podpore rozvoja bilaterálnej spolupráce a vyrovnaných vzťahov s ďalšími krajinami akreditácie – Bhután, Bangladéš, Maldivy, Nepál a Srí Lanka – s dôrazom na rozvoj všestrannej spolupráce a podporu záujmov Slovenskej republiky.
Dôležitým aspektom je rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, školstva a športu s podporou vzájomných priamych kontaktov a poskytovaním súčinnosti pri nadväzovaní a upevňovaní partnerstiev. Súčasťou pôsobenia SR v zahraničí je prezentácia našej krajiny ako moderného,  úspešného a spoľahlivého partnera.

Jednou z najvyšších priorít slovenského zastupiteľstva je poskytovať komplexnú konzulárnu pomoc, osobitne v krízových situáciách – teda ochraňovať a presadzovať práva a záujmy občanov SR v teritóriu.

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-02-10 12:54:44.435 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:10 CEST 2006