RSS zoznamy

Vissza

Vietnam - informácia o pobyte občanov SR na území Vietnamu

Vietnam - informácia o pobyte občanov SR na území Vietnamu

22.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Vietnam

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji informuje občanov Slovenskej republiky vo Vietname o pobyte cudzincov, ktorí uviazli na území Vietnamu z dôvodu pandémie COVID-19.
 

Občania SR, ktorí do Vietnamu pricestovali po 1. marci 2020 a v krajine uviazli z dôvodu pandémie COVID-19 sa automaticky predlžuje povolenie k pobytu do 30.  júna 2020 bez toho, aby o predĺženie museli požiadať. Občania SR, ktorí do krajiny vstúpili pred 1. marcom 2020 sú povinní o predĺženie požiadať na Imigračnom úrade vo Vietname. K žiadosti o predĺženie je potrebné preukázať dôvod predĺženia pobytu (napr. potvrdenie o absolvovaní karantény, liečbe nákazy COVID-19, prípadne potvrdenie Zastupiteľského úradu SR v Hanoji). 
 

V prípade záujmu o súčinnosť Zastupiteľského úradu SR v Hanoji si dovoľujeme požiadať občanov SR o zaslanie žiadosti na adresu: cons.hanoi@mzv.sk. K žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, účel pobytu, dôvod nevycestovania, číslo cestovného pasu, platnosť cestovného pasu.

  
V prípade, ak sa občania Slovenskej republiky ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, dávame do pozornosti kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Hanoji na telefónnom čísle: +84 904988554 alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave: +421 2 5978 5978.