RSS zoznamy

Vissza

49th Algiers International Fair

49th Algiers International Fair

6.5.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Alžírsko

Veľtrh je dôležitým hospodárskym podujatím, ktorého cieľom je budovanie nových obchodných vzťahov, predvádzanie nových produktov, pochopenie trendu vývoja a komunikáciu s dodávateľmi, vládou a konečnými užívateľmi. Algiers International Fair sa uskutoční v dňoch 16. - 21. júna 2020 v Exhibition Palace v Alžíri, Alžírsko.
Podrobné informácie o podujatí je možné nájsť na internetovom odkaze:

http://www.safex.dz/index.php?lang=en