RSS zoznamy

Vissza

Venezuela - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

Venezuela - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

21.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Venezuela

Naďalej platí karanténa pre celé územie Venezuely (zákaz verejných zhromaždení, uzavretie všetkých verejných priestranstiev, uzatvorenie škôl) do 31. mája 2020 s možnosťou ďalšieho predĺženia.

 

Dočasne sú pozastavené všetky vnútroštátne a medzinárodné lety.

 

Akékoľvek porušenie karanténnych opatrení a/alebo opatrení proti páchaniu trestnej činnosti je sankciované v zmysle platnej legislatívy (vrátane pokuty alebo dokonca uväznenia). Od 4. mája 2020 je umožnené vyjsť von na 4 hodiny striedavo deťom, mládeži, starším osobám ako 65 rokov za podmienok dodržiavania ochranných a dištančných opatrení.

 

Na verejných priestoroch je povinné nosiť rúško.

 

Pohonné hmoty sú na prídel.

 

Po celej krajine platí zákaz cestovania s výnimkou nevyhnutných činností, ktorých vykonávatelia majú na tento účel udelené špeciálne povolenie. Cudzinci, ktorí sa nachádzajú vo Venezuele a ktorí sa chcú vrátiť do krajiny svojho pôvodu musia mať rovnako povolenie na pohyb po krajine, ktoré udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí Venezuely na žiadosť svojho veľvyslanectva.