Vyhlásenia a stanoviská

 • 03.04.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta vymenovanie Miroslava Lajčáka za osobitného predstaviteľa Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu.
 • 02.04.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Slovenská republika vníma princíp právneho štátu ako základnú demokratickú hodnotu. Zdieľame preto názor členských štátov Európskej únie, že dôsledné dodržiavanie tohto princípu je nevyhnutné aj v mimoriadnej situácii, ktorej dnes všetci čelíme. EÚ je spoločenstvom založenom na spolupráci a dialógu.
 • 19.03.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Dňa 19. marca 1995, v predvečer Konferencie o Pakte stability v Európe, podpísali v Paríži predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar a predseda vlády Maďarskej republiky Gyula Horn Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.
 • 17.03.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti so 6. výročím anexie Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopoľ Ruskou federáciou vyhlasuje, že Slovenská republika od začiatku jednoznačne podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Slovenská republika dôrazne odsudzuje hrubé porušenie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, ktorého negatívny dopad na bezpečnosť a stabilitu v širšom priestore naďalej pretrváva. Znepokojenie vyvoláva pokračujúca militarizácia Krymského polostrova, ako aj ďalšie kroky Ruskej federácie na Kryme týkajúce sa pôvodného obyvateľstva. Slovenská republika sa bude na bilaterálnej úrovni, ako aj na medzinárodných fórach v súčinnosti s ďalšími krajinami naďalej podieľať na úsilí zameranom na nájdenie mierového riešenia situácie na Ukrajine v súlade s medzinárodným právom.
 • 06.03.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Slovenská republika považuje za mimoriadne dôležité vyvodenie právnej zodpovednosti voči vinníkom zodpovedným za zostrelenie lietadla Malajzijských aerolínií MH-17 nad Ukrajinou 17. júla 2014, ktoré si vyžiadalo smrť 298 nevinných ľudí z viacerých štátov.
 • ikonka galerie
  05.03.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Pred 50-timi rokmi, 5. marca 1970, nadobudla platnosť Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT), jedna z najdôležitejších medzinárodných zmlúv, ktorá zásadne prispieva k bezpečnosti a prosperite ľudí na celom svete.
 • 05.02.2020
  | Slovensko a Európska únia | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta návrh Európskej komisie na úpravu procedúr prístupového procesu, ktorý vypracovala na žiadosť členských štátov z jesene 2019. Vnímame ho ako dobrý základ diskusie a oceňujeme úsilie o zvýšenie dôveryhodnosti, dynamiky a predvídateľnosti politiky rozširovania. Osobitne podporujeme úmysel ešte viac zvýšiť dôraz na implementáciu reforiem v oblasti posilňovania právneho štátu. Slovenská republika je pripravená konštruktívne prispieť k diskusii s cieľom prijatia takých zmien, ktorých výsledkom bude efektívnejší prístupový proces. Následne sa bude aktívne podieľať na ich uplatňovaní.
 • 01.02.2020
  | SR v medzinárodných organizáciách | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Slovenská republika si 1. februára 2020 pripomína 25. výročie od podpísania Rámcového dohovoru Rady Európy, ktorý je integrálnou súčasťou medzinárodnej ochrany ľudských práv a predstavuje základný kameň ochrany práv a slobôd osôb patriacich k národnostným menšinám.
 • 31.01.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Dnes, 31. januára 2020, sa po náročných rokovaniach naplní rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie.
 • 26.01.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Prejavy antisemitizmu, či iných druhov nenávisti sú prítomné nielen v európskej spoločnosti, ale v celosvetovom meradle. S cieľom bojovať proti tomuto negatívnemu fenoménu Slovenská republika podporuje vzdelávanie mladej generácie spojené s návštevami bývalých koncentračných táborov a miest spojených s holokaustom, aby sa nezabudlo na tragédie minulosti a poučilo sa z nich pre budúcnosť.