Často kladené otázky

 

Často kladené otázky k problematike spojenej s COVID-19

 

Aké sú obmedzenia na hraniciach v jednotlivých štátoch?

Prehľad aktuálnych obmedzení na hraniciach štátov

 

Akým spôsobom je možné tranzitovať na Slovensko cez územie Českej republiky?

Informácie sú zverejnené na webovej stránke slovenského veľvyslanectva v Prahe.

 

Akým spôsobom je možné tranzitovať na územie SR cez územie Rakúska?

Informácie sú zverejnené na webovej stránke slovenského veľvyslanectva vo Viedni. 

 

Aký doklad sa vyžaduje pri pohybe a tranzite územím Francúzska?

Vyhlásenie pri vstupe na územie Francúzska a pri tranzite cez územie Francúzska

S platnosťou od 8. apríla 2020 sa musí každá osoba pri vstupe na územie Francúzska povinne preukázať vyplneným a podpísaným formulárom vyhlásenia Attestation de déplacement international dérogatoite vers la France métropolitaine. Vyhlásenie je potrebné tak na vstup ako aj tranzit cez Francúzsko. Preukazovať sa ním musia všetci na požiadanie kontrolných orgánov pri prekročení vnútorných hraničných priechodov Francúzska, ale aj vonkajších hraníc pri vzdušnej, námornej ako aj pozemnej preprave vrátane železničnej prepravy.

 

pdf Attestation de déplacement international dérogatoite vers la France métropolitaine  (pdf; 35.33 KB)

docx Attestation de déplacement international dérogatoite vers la France métropolitaine - slovenský preklad  (docx; 18.97 KB)

 

Attestation de déplacement international dérogatoite vers la France métropolitaine - v anglickom jazyku

 

Vyhlásenie pri presune do akéhokoľvek miesta mimo bydliska vo Francúzsku:

V súvislosti s vyhlásením sanitárneho núdzového stavu vo Francúzsku musí od 25. apríla 2020 mať pri sebe každá osoba formulár, ktorý slúži ako potvrdenie o presune do akéhokoľvek miesta mimo bydliska Attestation de déplacement dérogatoire. Formulár musí byť riadne vyplnený, označený aktuálnym dátumom a podpísaný. Je povinnosťou mať ho stále pri sebe.

Okrem papierovej podoby ho s platnosťou od 9. apríla 2020 bude možné mať aj v elektronickej podobe. Elektronická verzia je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva vnútra Francúzskej republiky . V prípade kontroly je povinnosťou predložiť ho policajným orgánom. V prípade nedodržania tohto opatrenia bude každá osoba sankcionovaná finančnými pokutami, v prípade viacnásobnej recidívy aj odňatím slobody na 6 mesiacov.

 

docx Attestation de déplacement derogatoire  (docx; 18.97 KB)

 

Aké povinnosti má občan SR po návrate zo zahraničia na územie SR?

Podrobné informácie sú uvedené na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR 

 

 

V ktorých prípadoch je možný vstup cudzinca na územie SR?

Vstup cudzincov na územie SR počas mimoriadnej situácie

 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.4.2020 Dátum vytvorenia: 25.3.2020