#MYSMEEU

​​

​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

Ambíciou rezortu diplomacie je vychádzať z celospoločenského konsenzu pri tvorbe národných pozícií v diskusii o budúcnosti EÚ. Zámerom je preto organizovať reprezentatívne podujatia, na ktorých budú môcť zástupcovia všetkých zložiek občianskej spoločnosti vyjadriť svoje názory a postoje k Únii a prispieť tak k formovaniu jej podoby a budúceho smerovania.

 

Na predmetné podujatia budú preto pozývaní predstavitelia politických strán, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora, záujmových združení a regiónov, sociálni partneri, ako aj zahraniční diplomati. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je presvedčené, že len vďaka zastúpeniu všetkých zložiek spoločnosti môže vzniknúť komplexný a skutočný obraz celonárodného postoja a záujmu o EÚ, opierajúci sa o spoľahlivú legitimitu.

 

Fotografie z podujatí #MYSMEEU

 

#MYSMEEU Dátum poslednej aktualizácie: 3.4.2019 Dátum vytvorenia: 26.5.2017
SLOVENSKO DISKUTUJE O EÚ - SPRÁVY A FOTOGRAFIE Z PODUJATÍ
Viac