9 Model ASEM v Madride (11. 12. - 16. 12. 2019)

29.7.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | ASEF

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si dovoľuje informovať o možnosti zúčastniť sa  9. modelu ASEM, ktorý sa bude konať v dňoch 11. decembra - 16. decembra 2019  v Madride (v Španielsku) v spojení so 14. schôdzou ministrov zahraničných vecí ASEM (ASEMFMM14).

 

9. model ASEM je mládežnícka konferencia a politická simulácia stretnutia ministrov zahraničných vecí ASEM (ASEMFMM) s cieľom propagovať proces stretnutia Ázia - Európa (ASEM) a zlepšiť diplomatické, vyjednávacie a rečnícke zručnosti študentov z 51 krajín ASEM. 

 

ASEF otvorila výzvu na predkladanie žiadostí pre študentov. Ak máte od 18  do 30 rokov a ovládate anglický jazyk slovom a písmom, neváhajte sa prihlásiť.

 

Termín na podanie prihlášky je do 12. augusta 2019.  

 

Účastníci neplatia sa žiadny registračný alebo účastnícky poplatok. Organizátori poskytnú účastníkom cestovné, stravné a ubytovanie .

 

Bližšie informácie o podmienkach sú dostupné  na internetových stránkach:
http://asef.org/images/docs/ModelASEM9_OpenCall-Overview.pdf
http://asef.org/images/docs/ModelASEM9_ProgrammeOverview.pdf
http://asef.org/images/docs/ModelASEM9_FAQ.pdf