ASEF spustila novú iniciatívu “Mobility First!” – fond na podporu mobilít umelcov a profesionálov

2.5.2017 | Kultúrna diplomacia | ASEF

Od apríla 2017 spustila Nadácia Ázia-Európa (ASEF) novú iniciatívu “Mobility First!” – fond na podporu mobilít umelcov a profesionálov z oblasti kultúry pochádzajúcich z členských krajín ASEM. Pre väčšinu umelcov je problematické zabezpečenie finančných prostriedkov na pokrytie nákladov súvisiacich s cestovaním do zahraničia, preto má program prispieť k vyváženej obojsmernej mobilite umelcov medzi Európou a Áziou. 

 

Žiadosti o podporu môžu záujemcovia (jednotlivci a umelecké organizácie) zasielať minimálne dva mesiace pred podujatím, ktorého podpora mobility sa týka.  

 

 

Bližšie informácie o podmienkach sú dostupné na internetových stránkach:

 

http://www.asef.org/projects/themes/culture/4176-mobility-first


http://www.asef.org/images/docs/ASEF%20mobility%20first%20open%20call.pdf?wb48617274=FAC3D2CC 


http://www.asef.org/images/docs/ASEF%20mobility%20first%20FAQ.pdf 


https://www.youtube.com/watch?v=ypFrAlhEtYg