Srdce anatomické a symbolické

14.11.2019 | Seniori slovenskej diplomacie

Srdce anatomické a symbolické – tak nazval svoju prednášku pre Seniorov slovenskej diplomacie (14. novembra 2019) doma i v zahraničí uznávaný kardiológ Prof. MUDr. Ivan Balažovjech, DrSc. 

 

Zaujímavé a poučné boli jeho poznatky o funkcii srdca nielen z aspektu zdravotného, ale aj sociálneho, kultúrneho, hudobného či spoločenského. Populárnou formou sme sa dozvedeli o srdci a o tom čo pre človeka znamená, množstvo nových faktov a  informácií. Okrem iného napríklad to, že srdce v živote vykoná také množstvo práce, aké by bolo potrebné na zdvihnutie 50 ton vážiaceho nákladného vlaku do výšky 1-ého metra. Ďalej tiež o neraz mylnom laickom preceňovaní vplyvu stresu na srdce človeka, pričom vraj najväčší stres zažívajú pri práci sólisti dychových nástrojov. Negatívny vplyv na vznik civilizačných chorôb majú pravidelne sa opakujúce prejavy stresu, preto sa treba so stresom naučiť žiť. Ešte dôležitejšia  je však otázka prevencie, ktorá má dva dôležité aspekty: pohyb a životosprávu. Minimálne 30 minút denne odporúča náš popredný kardiológ venovať telesným aktivitám. V potravinách uprednostňovať prirodzene vytvorené prírodou pred umelo vyrobenými. Za optimálny krvný tlak sú považované hodnoty nižšie ako  je 120/80 mm Hg. A celkom na záver svojej populárnej prednášky Prof. Balažovjech odporučil zdravo sa stravovať,  viac sa hýbať.