Generálny tajomník služobného úradu

PAVOL SÝKORČIN, Ing.
Generálny tajomník služobného úradu

 

Pavol Sýkorčin


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
Telefón: + 421 2 5978 3301
Fax: + 421 2 5978 3309
E-mail:kave@mzv.sk


Dátum narodenia: 24. december 1971
Miesto narodenia: Žilina
Národnosť: slovenská

Vzdelanie

1994 – 1996 Ústav medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1989 – 1994 Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 

Profesionálna kariéra

 
15. júl 2013  –  Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (do 31. mája 2017 vedúci služobného úradu)
2010 – 2013 Generálny konzulát SR v Šanghaji, generálny konzul
2008 – 2010 Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy MZV SR, generálny riaditeľ, radca
2006 – 2008 Kancelária vedúceho služobného úradu MZV SR, riaditeľ
2002 – 2006 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve , vedúci hospodársko-finančného úseku, 1. tajomník
1999 – 2002 Investično-prevádzkový odbor MZV SR, riaditeľ
1997 – 1999 Aston Lambert, s.r.o. - realitno-investičná spoločnosť – riaditeľ
1996 – 1997 1. národná aukčná spoločnosť, Bratislava
Dátum poslednej aktualizácie: 19.6.2017 Dátum vytvorenia: 15.7.2013