Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

24.09.2018
10:00
Rokovanie šerpov V4
24.09.2018
15:00
Stretnutie s predsedníčkou zahraničného výboru NR SR K. Cséfalvayovou
26.09.2018
10:00
Rokovanie vlády SR
26.09.2018
14:00
Odovzdanie kópií poverovacích listín veľvyslanca Belgického kráľovstva G. D´Hoopa
27.09.2018
11:00
Zasadnutie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit
28.09.2018
11:00
Prijatie veľvyslanca Spojeného kráľovstva A. Gartha

Štátny tajomník Lukáš Parízek

22.09.2018
 
ZPC Egypt/Káhira (Politické konzultácie)