Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ivan Korčok

18.06.2018
 
ZPC Švédsko / Štokholm
19.06.2018
 
ZPC Švédsko / Štokholm; Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 + NB8
20.06.2018
 
ZPC Česká republika / Praha; Prague European Summit 2018
21.06.2018
 
ZPC Maďarsko / Budapešť; Summit V4 + Rakúsko

Štátny tajomník Lukáš Parízek

18.06.2018
 
ZPC Belgicko/Brusel
18.06.2018
 
Rada SARIO
19.06.2018
 
ZPC Belgicko/Brusel - Konzultácie s partnermi z európskych inštitúcií a NATO
21.06.2018
 
Pracovná večera s vv KZ p. S. Abdykarimovom pri príležitosti oslavy 20. výročia hlavného mesta Kazachstanu - Astana
21.06.2018
 
Stretnutie so ŠTAT MŠVVaŠ SR p. O. Nachtmannovou