Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Martin Klus

31.03.2020
 
Rokovanie vlády SR
02.04.2020
10:00
Porada vedenia MZVEZ SR
03.04.2020
 
Videokonferencia ministrov zahraničných vecí ČK EÚ
06.04.2020
 
Videokonferencia s CZ a AT
06.04.2020
09:00
Krízový štáb MZVEZ SR
06.04.2020
14:00
Rokovanie vlády SR

Štátny tajomník Ingrid Brocková