Slavkovská spolupráca

Slavkovský formát (S3) predstavuje platformu regionálnej spolupráce zameranej najmä na spoločné projekty troch susediacich krajín – Slovenska, Česka a Rakúska, ale aj na vzájomnú výmenu informácií a koordináciu postojov k aktuálnemu dianiu v Európskej únii. 
 
 
Slovensko, Česko a Rakúsko sú susedné, historicky späté krajiny, ktoré spája množstvo spoločných oblastí možnej spolupráce. Cieľom je posilnenie väzieb medzi všetkými tromi štátmi v prospech ich občanov  a pragmatická a konkrétna spolupráca v oblastiach ako napríklad infraštruktúrne prepojenia, či vzdelávanie.
 
 
Svoje pomenovanie získal na základe úvodného stretnutia predsedov vlád SR Roberta Fica, ČR Bohuslava Sobotku a rakúskeho kancelára Wernera Faymanna, ktoré  sa uskutočnilo 29. januára 2015 v Slavkove u Brna.
 
 
Spoluprácu koordinuje vždy jedna z 3 krajín na základe rotujúceho princípu počas obdobia jedného kalendárneho roka  (júl – jún). Spolupráca sa týka viacerých rezortných ministerstiev, najmä dopravy, školstva, hospodárstva a zahraničných vecí.   
 
 
Od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 má líderstvo SR, ktoré prevzala od ČR. 
 
Spolupráca zahŕňa nasledovné oblasti: 
 
  • dopravná infraštruktúra 
  • duálne vzdelávanie 
  • priemysel 4.0 
  • energetická bezpečnosť  
  • koordinácia európskych záležitostí. 
  • oblasť medzinárodného práva
  • rozvojová spolupráca 
Dátum poslednej aktualizácie: 3.7.2019 Dátum vytvorenia: 5.10.2017