Deň Európy - spoločné video členských krajín EÚ v Brazílii ku kultúrnej prezentácii

18.5.2020 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia

Pri príležitosti Dňa Európy 9. mája 2020 nakrútili veľvyslanectvá členských krajín Európskej únie v Brazílii spoločné promo video, v ktorom informujú širokú brazílsku verejnosť o príprave podujatí v oblasti prezentácie európskej kultúry. Úvodné slová doplňuje zoznam hodnôt Európskej únie, ktoré zástupcovia jednotlivých krajín Európskej únie vyslovujú vo svojich jazykoch.

 

https://www.facebook.com/semanadaeuropa/videos/245459573440388/