RSS zoznamy

Indietro

Posilnenie práv cestujúcich vo vlakovej doprave a rozvoj kvalitných digitálnych dopravných služieb

Posilnenie práv cestujúcich vo vlakovej doprave a rozvoj kvalitných digitálnych dopravných služieb

3.12.2019

Brusel (2. decembra 2019) – Rozvoj kvalitných digitálnych dopravných služieb, zefektívnenie povoľovacích procesov pre urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a posilnenie práv cestujúcich vlakmi boli kľúčovými prioritami decembrového zasadnutia Rady ministrov EÚ pre dopravu. Zmena nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave má okrem iného zvýšiť ochranu cestujúcich so zdravotným postihnutím a zlepšiť dostupnosť cestovných lístkov. Nové nariadenie tak odstráni prípady, keď si cestujúci nemá možnosť kúpiť lístok na stanici – a vo vlaku od neho žiadali príplatok. 

 

„Tento návrh nariadenia považujem za rozumný a vyvážený kompromis medzi posilňovaním  práv cestujúcich a zaťažením železničných podnikov,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek a dodal, že o návrhu bude treba ešte rokovať s Európskym parlamentom. „Vítam aj návrhy týkajúce sa zlepšenia fungovania procesov, ktoré sa týkajú realizácie projektov na transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Sami máme skúsenosť s tým, že príprava týchto dopravných projektov sa často komplikuje zložitými postupmi, čo vedie k oneskoreniam a zvýšeniu nákladov.“ 

 

Ministri Rady pre dopravu diskutovali aj o smerovaní digitálnych dopravných služieb pre cestujúcich. Zdieľaná doprava má potenciál výrazne prispieť k zníženiu používania súkromných áut, výrazne obmedziť emisie a zvýšiť bezpečnosť. 

 

„Myslím si, že Slovensko môže byť  v tomto smere pozitívnym príkladom. Rozhodli sme sa využiť potenciál, ktorý prináša digitalizácia v spojení so zdieľanou ekonomikou a vytvorili sme rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov taxislužieb. Naše očakávania boli splnené, na trh taxislužieb prišli nové technológie a obnovil sa dopyt po zdieľanej doprave,“ uviedol minister dopravy Arpád Érsek. 

 

Digitalizované dopravné služby majú veľký potenciál pre rozvoj zelenej ekonomiky.  Výzvou bude najmä vytvorenie mantinelov pre fungovanie digitalizovaných platforiem.