RSS zoznamy

Indietro

Výsledky slovenského predsedníctva pre Byro Parlamentného zhromaždenia OBSE predstaví L. Parízek

Výsledky slovenského predsedníctva pre Byro Parlamentného zhromaždenia OBSE predstaví L. Parízek

3.12.2019 | Očakávané udalosti

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Lukáš Parízek otvorí zasadnutie Byra Parlamentného zhromaždenia OBSE (PZ OBSE) 4. decembra 2019 v Bratislave.

 

Byro PZ OBSE sa stretáva pravidelne aj v predvečer zasadnutia Ministerskej rady OBSE. Súčasťou zasadnutia Byra je vystúpenie predsedníckej krajiny, kde bude L. Parízek informovať o kľúčových výsledkoch slovenského predsedníctva a aktuálnych úlohách na nasledujúce obdobie. 

 

Účastníci zasadnutia Byra PZ OBSE sa zúčastňujú aj zasadnutia Ministerskej rady OBSE. Ide o vhodnú príležitosť spojiť činnosť PZ OBSE s účasťou jeho vedúcich predstaviteľov na zasadnutí Ministerskej rady.

 

Ministerská rada OBSE je ústredným rozhodovacím orgánom OBSE a je vyvrcholením predsedníckeho roka. V dňoch 5. - 6. decembra 2019 sa tak v Bratislave stretnú ministri zahraničných vecí 57 účastníckych štátov a 11 partnerských štátov organizácie.