RSS zoznamy

Indietro

Premietanie slovenského filmu v rámci XXVII. filmového seminára v Budapešti

Premietanie slovenského filmu v rámci XXVII. filmového seminára v Budapešti

19.11.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

V rámci XXVII. filmového seminára sa 19. novembra 2019  uskutočnilo v Slovenskom inštitúte Budapešť premietanie filmu pod názvom Dôverný nepriateľ (2018). Pred premietaním filmu k cca 50-člennému publiku prehovoril generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký, ktorý neformálne porozprával prítomným divákom a študentom slovenských škôl o súčasnosti slovenského filmu. Filmový teoretik Peter Michalovič zaujal poslucháčov prednáškou o dejinách slovenskej filmovej tvorby. Publikum tvorili študenti škôl v Maďarsku s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí tiež ocenili pútavé rozprávanie režiséra filmu Ondreja Šulaja o zákulisí z tvorby premietaného filmu.