RSS zoznamy

Indietro

Rakúsko - možnosť návratu slovenských občanov z Tirolska

Rakúsko - možnosť návratu slovenských občanov z Tirolska

30.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Rakúsko

Veľvyslanectvo SR vo Viedni informuje slovenských občanov uviaznutých v Tirolsku o možnosti opustiť územie. Podmienkou je, aby mali títo občania negatívny výsledok testovania na ochorenie COVID-19, resp. nevykazovali symptómy nákazy. Podmienkou je tiež preprava osobným automobilom.

 

Veľvyslanectvo vystavilo formulár s parafou, ktorý potvrdzuje, že Slovenská republika umožňuje návrat svojim občanom. Formulár je potrebné farebne vytlačiť, vyplniť a predložiť miestnemu úradu. Upozorňujeme však, že rozhodnutie je výlučne v kompetencii miestnych úradov v oblasti.

 

pdf Formulár pre návrat z Rakúska na územie Slovenskej republiky  (pdf; 479.49 KB)

 

Organizácia skupinových repatriácií slovenských občanov z Tirolska závisí od kapacít v karanténnych zariadeniach Ministerstva vnútra SR. O ďalších možnostiach bude Veľvyslanectvo SR vo Viedni informovať emailom občanov, ktorí žiadosť o repatriáciu poslali na emailovú adresu emb.vienna@mzv.sk.

 

V prípade prepravy v osobných motorových vozidlách na území Rakúskej republiky nie je zaužívaná jednotná prax pri aplikácii ochranných opatrení. Upozorňujeme, že v prípade cestnej kontroly vykonávanej policajnými zložkami Rakúskej republiky môže byť kladený dôraz a kontrolované:

 

- aby v prípade, ak sa v osobnom motorovom vozidle budú nachádzať osoby, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti, boli chránené: nasadením ochranných rúšok pri každom členovi osádky motorového vozidla a optimálne aj nasadením ochranných rukavíc.  V takomto prípade je možné, že rakúska polícia bude tolerovať aj nedodržanie odstupu medzi osobami v motorovom vozidle aspoň 1 m, ktorý je inak predpísaný.