RSS zoznamy

Indietro

Stretnutie slovenských hostí z bratislavského Gymnázia Alberta Einsteina v moskovskej škole rusko-slovenského priateľstva

Stretnutie slovenských hostí z bratislavského Gymnázia Alberta Einsteina v moskovskej škole rusko-slovenského priateľstva

23.1.2020 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

V stredu 22. januára 2020 učitelia a žiaci moskovskej školy rusko-slovenského priateľstva srdečne privítali slovenských hostí z bratislavského Gymnázia Alberta Einsteina. 


Uskutočnilo sa slávnostné podujatie, na ktorom sa zúčastnili žiaci oboch škôl. Deti rôzneho veku vytvorili zaujímavý kultúrny program - spievali piesne, tancovali  a  čítali básne. Vystúpenie  bolo  venované  udalostiam 2. sv. vojny Žiaci ruskej školy hovorili o hrdinských činoch svojich pradedov, ktorí statočne bránili svoju vlasť; slovenskí žiaci  pripravili video, v ktorom prezentovali informácie o tom, ako si Slovensko ctí pamiatku vojakov, ktorí obetovali svoj život za svetový mier. 


Na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia Slovenského inštitútu v Moskve, ktorí privítali hostí a vyjadrili nádej, že v budúcnosti sa priateľstvo medzi oboma školami rozrastie a posilní.