RSS zoznamy

Indietro

Dôležité informácie pre leteckú prepravu z Číny – vytvorenie „Green Channel“

Dôležité informácie pre leteckú prepravu z Číny – vytvorenie „Green Channel“

28.4.2020 | Ekonomické správy | Čína

Veľvyslanectvo SR v Pekingu dáva do pozornosti leteckých prepravcov, že Úrad pre civilné letectvo Čínskej ľudovej republiky (CAAC) za účelom zjednodušenia a zefektívnenia leteckej logistiky (v súvislosti s transportom zdravotníckych pomôcok na ochranu a prevenciu pred COVID-19) vytvoril dočasne začiatkom apríla tzv. „Green Channel“ s cieľom znížiť prevádzkové náklady letísk (napr. poplatky za parkovanie lietadiel, pozemný servis, riadenie leteckej premávky, zrušil príspevky do fondu rozvoja civilného letectva ai).

docx Návod na GreenChannel   (docx; 1.85 MB)

docx Viac informácií  (docx; 23.16 KB)


V súčasnosti sa rozlišujú dve možnosti žiadostí o lety do/z Číny:


1. Vládne lietadlá (Letecký útvar Ministerstva vnútra SR) - žiadosť o diplomatický prelet je riešená prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Pekingu cez Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky, povolenie CAAC vydané do 3-5 dní od poskytnutia leteckého plánu a nákladového listu tovaru (packing list).

2. Komerčné letecké spoločnosti - žiadosti o registráciu a licenciu podávajú operátori online na odbor dopravy CAAC a súčasne požiadajú o letové povolenie cez online systém Operačné riadiace stredisko CAAC, oba systémy operujú 24/7. Súhlas je možné získať v priebehu 1 dňa. V tomto prípade Veľvyslanectvo SR v Pekingu iba notifikuje CAAC, že ide o transport humanitárneho materiálu pre potreby vlády SR.

V záujme obmedzenia šírenia COVID-19 vydalo Ministerstvo dopravy ČĽR v spolupráci s ďalšími čínskymi inštitúciami 13. apríla 2020 docx oznámenie  (docx; 23.20 KB), kde stanovuje podmienky zdravotnej kontroly posádky zahraničných lietadiel, ktoré zabezpečujú transport nákladu. Pokiaľ posádka neopustí palubu lietadla, nemali by sa realizovať žiadne kontrolné mechanizmy, na niektorých letiskách môže byť meraná teplota, alebo sa vyžaduje okrem rúšok a rukavíc aj ochranný oblek (Tianjin).