RSS zoznamy

Indietro

Čierna Hora – aktualizácia - otvorenie hraníc so Slovenskom od 1. júna 2020

Čierna Hora – aktualizácia - otvorenie hraníc so Slovenskom od 1. júna 2020

1.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Čierna Hora

Čierna Hora od 1. júna 2020 umožňuje vstup do krajiny cudzincom, ktorí sú rezidentmi a zároveň vstupujú do Čiernej Hory zo štátov s priaznivou epidemiologickou situáciou (to jest menej ako 25 aktívnych prípadov na 100 tisíc obyvateľov). Po vstupe nie je potrebné absolvovať štátnu ani domácu karanténu, ani sa preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. V prípade vstupu do Čiernej Hory zo štátu, ktorý zatiaľ nespĺňa stanovenú epidemiologickú podmienku, bude potrebné absolvovať štátnu alebo domácu karanténu (nariadenie platí aj pre občanov Čiernej Hory a cudzincov s trvalým alebo prechodným pobytom v Čiernej Hore).

 

Na základe stanovených kritérií môžu slovenskí občania od 1. júna 2020 vstúpiť na územie Čiernej Hory za podmienky, že majú pobyt na území Slovenskej republiky alebo v štáte, ktorý je zaradený v rovnakej pozitívnej “epidemiologickej” skupine, a zároveň do Čiernej Hory prichádzajú/vstupujú z krajín, ktoré sú zaradené v takejto “epidemiologickej” skupine – to jest z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Albánska alebo Kosova* pozemnou trasou, alebo prilietajú z krajiny, ktorá je zaradená v takejto “epidemiologickej” skupine. Zoznam krajín, ktoré spadajú do skupiny 25 a menej aktívnych prípadov na 100 tisíc obyvateľov, je pravidelne aktualizovaný a dostupný na stránke Inštitútu pre verejné zdravie (v čiernohorskom jazyku). Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim v štátoch tranzitu (to jest či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, respektíve za akých podmienok je možný tranzit).

 

Zároveň boli 1. júna 2020 otvorené všetky hraničné priechody s výnimkou hraničného priechodu Vraćenovići-Deleuša (MNE-BiH), ktorý zostáva kvôli výstavbe cestnej infraštruktúry zatvorený.

 

Počas pobytu v Čiernej Hore je potrebné rátať s upraveným režimom poskytovania služieb v krajine a dodržiavať predpisy a opatrenia Inštitútu pre verejné zdravie (povinné rozostupy, obmedzené počty zákazníkov v obchodoch, kaviarňach a reštauráciách, úprava režimu plážových služieb, stále platná povinnosť nosenia rúška v zatvorených priestoroch, atď.).

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Podgorici: +382 67 654 959 alebo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978. Kontaktné údaje Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Podgorici sú: Crnogorskih Serdara 5, 81000, Podgorica, Čierna Hora; telefónne číslo: +382 20 601 440; e-mail: emb.podgorica@mzv.sk.

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici zároveň odporúča slovenským občanom v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.