RSS zoznamy

Indietro

Rakúsko - Zákaz schádzania z diaľníc v Tirolsku

Rakúsko - Zákaz schádzania z diaľníc v Tirolsku

6.11.2019 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Rakúsko

V súvislosti s prijatým nariadením krajinskej vlády Tirolska, podľa ktorého jednostopové vozidlá, osobné motorové vozidlá a nákladné vozidlá tranzitujúce cez diaľničné komunikácie (vrátane úsekov úseky A12 a A13), majú zákaz zísť z týchto ciest s cieľom obísť tvoriace sa dopravné kolóny a prekážky, prípadne sa vyhnúť plateniu správnych poplatkov za ich používanie, odporúčame motoristom cestujúcim cez Tirolsko, aby sa riadili pokynmi rakúskej polície a diaľničnej spoločnosti (ASFINAG).

 

Zákaz bol zavedený pre letnú turistickú sezónu 2019 a platí počas víkendov od soboty 7:00 hod. do nedele 19:00 hod. Prijaté nariadenie malo predbežne byť v platnosti do 14. septembra 2019, ale počíta sa s jeho obnovením aj počas zimnej turistickej sezóny 2019 a obdobne pre každú nasledujúcu turistickú sezónu. Toto nariadenie neplatí pre vodičov, ktorí hodnoverne preukážu zámer navštíviť konkrétnu oblasť pri odbočovaní na cesty prvej a druhej triedy. Odporúčame motoristom vždy pred cestou overiť si aktuálne dopravné informácie na webovskej stránke: www.asfinag.at.