RSS zoznamy

Indietro

Libanon - prebiehajúce protesty a demonštrácie

Libanon - prebiehajúce protesty a demonštrácie

2.12.2019 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Libanon

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bejrúte informuje občanov, že v Libanone naďalej prebiehajú protesty a demonštrácie obyvateľstva, ktoré môžu mať aj masový charakter. Sústreďujú sa prevažne do väčších miest (Bejrút, Tripoli, Sidon/Sajda, Tyr/Sur), ale môžu sa vyskytnúť aj v ďalších oblastiach krajiny. Naďalej môže dochádzať k prípadom blokovania ciest, vrátane hlavných dopravných koridorov. Počítať treba aj s možnosťou dočasného zatvorenia úradov a inštitúcií, vrátane bánk.

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bejrúte preto vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby pri plánovaní svojich ciest do Libanonu zobrali do úvahy uvedené skutočnosti a pokiaľ sa už nachádzajú v krajine, aby zachovávali maximálnu obozretnosť, vyhýbali sa demonštráciám a masovým zhromaždeniam a počítali s možnými obmedzeniami pri presunoch motorovými vozidlami.