RSS zoznamy

Indietro

USA - opatrenia proti šíreniu koronavírusu

USA - opatrenia proti šíreniu koronavírusu

2.2.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Spojené štáty

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických a Generálny konzulát Slovenskej republiky v New Yorku informujú cestujúcu verejnosť o nariadení, ktoré má za cieľ obmedziť šírenie koronavírusu.

 

Na základe uvedeného nariadenia, ktoré vstúpilo do platnosti v nedeľu 2. februára 2020 o 17:00 miestneho času osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi Spojených štátov amerických, nie sú priamymi rodinnými príslušníkmi štátneho občana Spojených štátov amerických alebo nie sú držiteľmi povolenia na trvalý pobyt v Spojených štátoch amerických a počas ostatných 2 týždňov navštívili Čínu, majú dočasný zákaz vstupu na územie Spojených štátov amerických.