Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Indietro

I. Brocková: Slovenskej republike záleží na tom, aby svet zvládol pandémiu a sme pripravení prispieť k tomuto kolektívnemu úsiliu

I. Brocková: Slovenskej republike záleží na tom, aby svet zvládol pandémiu a sme pripravení prispieť k tomuto kolektívnemu úsiliu

13.5.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia

„Slovenskej republike záleží na tom, aby svet zvládol pandémiu a sme pripravení prispieť k tomuto kolektívnemu úsiliu,” zdôraznila štátna tajomníčka Ingrid Brocková dnes, 13. mája 2020, počas prvého telefonického rozhovoru s komisárkou Európskej komisie pre medzinárodné partnerstvá Juttou Urpilainen. Partnerky sa zhodli na tom, že v aktuálnej krízovej situácii musí Európska únia preukázať náležité vodcovstvo, solidaritu a dôveryhodnosť. Štátna tajomníčka ocenila doterajšie kroky Európskej komisie v koordinácii pomoci EÚ pre partnerské krajiny a vyzdvihla jednotný koordinovaný prístup členských štátov, tzv. Team Europe. „Vírus nepozná hranice a v dnešnom prepojenom svete sa pred ním nedá hermeticky uzavrieť. Dopady pandémie pociťujeme všetci, o to viac najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a krajiny bez adekvátne fungujúcich zdravotných systémov či hospodárskej výkonnosti. Preto musí byť naša pomoc rýchla, adresná a musí vychádzať z reálnych potrieb najviac postihnutých krajín,“ konštatovala štátna tajomníčka.

 

Štátna tajomníčka I. Brocková tiež potvrdila pripravenosť Slovenska podieľať sa na pomoci EÚ pre partnerské krajiny a zdieľať svoje skúsenosti a poznatky s bojom s COVID-19 aj s ostatnými krajinami. „Slovenská republika presmerovala dostupné financie určené na rozvojovú spoluprácu do pomoci partnerským krajinám v ich boji proti novému koronavírusu. Poskytli sme tiež materiálnu pomoc Taliansku a finančné príspevky viacerým medzinárodným organizáciám, vrátane príspevku tri štvrte milióna eur na vývoj liečebných metód a vakcíny.“

 

S komisárkou J. Urpilainen diskutovali aj o budúcom viacročnom rozpočte EÚ a prebiehajúcich rokovaniach o novej dohode EÚ s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria. V tejto súvislosti štátna tajomníčka ocenila angažovanosť komisárky v doterajších negociáciách a zaujímala sa o pokrok v jednotlivých otvorených otázkach.

 

Štátna tajomníčka informovala komisárku aj o prioritách v oblasti rozvojovej spolupráce obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády, vrátane ambícií zvyšovať prostriedky na rozvojovú pomoc v súlade s medzinárodnými záväzkami SR, intenzívnejšieho zapojenia súkromného sektora do podpory udržateľného rozvoja a pokračujúcej úzkej spolupráce s mimovládnym sektorom.

 

Štátna tajomníčka tiež využila túto príležitosť a pozvala komisárku na návštevu Slovenska, keď to situácia umožní.