Stredisko pre pomoc občanom

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zriadilo Stredisko pre pomoc a služby občanom, ktoré občanom a inštitúciam poskytuje informácie prvého kontaktu a základné informácie o podmienkach cestovania do zahraničia.

Stredisko vám poskytne informácie:

  • o podmienkach cestovania do zahraničia a informácie konzulárneho charakteru
  • o aktuálnych cestovných obmedzeniach
  • o kontaktoch na najbližší zastupiteľský úrad či konzulárneho pracovníka a v prípade núdze kontaktuje vašich príbuzných na Slovensku
  • ako postupovať v prípade straty cestovného dokladu, dopravnej nehody alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí
  • o spôsobe overovania verejných listín pre použitie v zahraničí a zahraničných verejných listín pre použitie na Slovensku.

Informácie o podmienkach cestovania do zahraničia, aktuálnom vývoji situácie v rizikových oblastiach a upozornenia týkajúce sa cestovania do týchto oblastí uverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na svojej webovej stránke www.mzv.sk v časti Konzulárne informácie a Aktuálne cestovné upozornenia.

Stredisko pre pomoc a služby občanom funguje v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00. Po 18. hodine a počas pracovného voľna zabezpečuje funkcie strediska diplomatická služba ministerstva na rovnakom telefónnom čísle.

Tel: +421 2 5978 5978

Tel: +421 90607 5978

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-05-09 10:20:10.912 Dátum vytvorenia: Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2015