Spoločenstvo európskych kultúrnych inštitútov (EUNIC)

 

EUNIC (European National Institutes for Culture)

 
EUNIC EUNIC (www.eunic-online.eu) predstavuje združenie štátnych i súkromných organizácií pôsobiacich v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahov a svoje zastúpenie v ňom má 27 členských krajín EÚ (všetky členské štáty EÚ okrem Malty). Cieľom je vytvorenie partnerstva na európskej úrovni a prezentácia kultúrnych hodnôt participujúcich štátov.

Spoločnestvo funguje tiež na lokálnej úrovni, kde sa členovia združujú do tzv. „clustrov“. Clustre tvoria vzájomne prospešné partnerstvá s lokálnymi partnermi a po celom svete ich existuje celkom 93 (v Európe, Ázii/Oceánii, na Strednom Východe, v Subsaharskej Afrike a i.). Oblasťou pôsobnosti sú: umenie, kreatívny priemysel, jazyky, medzikulturálny dialóg mladých ľudí a rozvoj. Celé zoskupenie zastrešuje EUNIC Global, ktorý sídli v Bruseli.

Súčasné tendencie a ciele činnosti EUNIC spočívajú v posilnení jeho pozície ako európskeho think-tanku v oblasti kultúry a európskych kultúrnych vzťahov v rámci Európy aj mimo nej, zintenzívnenie spolupráce jednotlivých EUNIC clustrov, podpora a zvyšovanie profesionality kultúrneho a kreatívneho sektora prostredníctvom EUNIC Akadémie a zlepšenie vzájomnej výmeny informácií a praktických skúseností.
Dátum poslednej aktualizácie: 7.10.2019 Dátum vytvorenia: 23.1.2015