2018 - Slováci naprieč storočím

História Slovákov ako moderného národa a rovnocenného partnera iných národov bola zavŕšená až koncom 20. storočia. Bola to cesta, mapujúca zrýchlené dejiny storočia, odvíjajúca sa pod vplyvom národno-historických, celoeurópskych i svetových pohybov po páde komunizmu a konca studenej vojny.


 


V slovenských moderných dejinách je niekoľko nosných etáp: počnúc 1. svetovou vojnou a vznikom Československa, cez dvadsaťročné medzivojnové obdobie demokratickej Československej republiky, vojnovú Slovenskú republiku v rokoch 1939 – 1945, štyridsaťročné obdobie komunizmu v rokoch 1948 – 1989, až po vznik prvej demokratickej slovenskej samostatnej štátnosti v roku 1993. Každé toto obdobie má niekoľko medzníkov – vznik štátu Čechov a Slovákov v roku 1918, Mníchovskú dohodu a Viedenskú arbitráž 1938, Slovenské národné povstanie 1944, komunistický prevrat 1948, inváziu vojsk Varšavskej zmluvy 1968, nežnú revolúciu 1989, integráciu Slovenskej republiky do euroatlantických štruktúr NATO a Európskej únie 2004, či prijatie spoločnej európskej meny 2009.

 


 

 

 

 

 

 

 

Autor textov k výročiam: Slavomír Michálek, HÚ SAV
Dátum poslednej aktualizácie: 18.1.2018 Dátum vytvorenia: 13.11.2017
Indietro

Slovenský plagát súčasť projektu „Budúce dedičstvo dneška“ v Rige

Slovenský plagát súčasť projektu „Budúce dedičstvo dneška“ v Rige

27.11.2018 | Slováci naprieč storočím | Lotyšsko

 

Asociácia kultúrnych inštitútov krajín EÚ Eunic v spolupráci s veľvyslanectvami vybraných krajín EÚ v Rige zorganizovala výstavu plagátov na tému „Budúce dedičstvo dneška“, do ktorej sa zapojilo aj Slovensko. Cieľom projektu je reagovať na pripomienkové udalosti storočníc, ktoré pre mnohé zo zapojených krajín znamenajú významný míľnik ich existencie a zároveň má načrtnúť nasledujúcich 100 rokov ich budúcnosti. Slovensko v projekte zastupujú dizajnéri Juraj Blaško a Peter Nosáľ plagátom vytvoreným pri príležitosti výstavy Slovenského centra dizajnu „100 rokov dizajnu“, ktorý redizajnovali v duchu tematiky celého projektu.

 

Výstava bola otvorená vo štvrtok 22. novembra v jednom z najnavštevovanejších obchodných domov v centre Rigy a potrvá do 4. decembra. Zámerom organizátorov je reinštalovať expozíciu v budúcom roku aj v ďalších dvoch krajinách Pobaltia - Estónsku a Litve. Na vernisáž nadväzuje  kolokvium na pôde rižskej Akadémie umení v piatok 23. novembra, kde budú mať dizajnéri príležitosť predstaviť bližšie svoje diela najmä študentom Akadémie ale aj širšej verejnosti.