​​

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVEZ SR

+421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk

 

Indietro

SIAL - spoločný stánok EÚ a možnosť prezentácie slovenských agrokomodít

SIAL - spoločný stánok EÚ a možnosť prezentácie slovenských agrokomodít

22.5.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína

Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať o možnosti prezentácie slovenských potravinárskych výrobkov v spoločnom pavilóne EÚ na potravinárskom veľtrhu SIAL China 2020 (pôvodne plánovaný na 13.-15. mája), ktorý sa uskutoční 28. až 30. septembra 2020 v Šanghaji http://www.sialchina.com/. Účasť krajín na podujatí koordinuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) v mene EK. Informáciu sprostredkoval ZÚ ČŠ EÚ v Pekingu zástupca skupiny Agrisante na Delegácii EU v Pekingu, Damien Plan (damien.plan@eeas.europa.eu). Cieľom EK je prezentovať bezpečnosť, kvalitu a originalitu agropotravinárskych
výrobkov členských štátov formou vystavovania, ochutnávok, ukážok varenia s cieľom posilnenia ich importu do Číny. Každá krajina môže nominovať najviac 5 výrobkov z vopred určených kategórií: víno, liehoviny a pivo, čerstvé a spracované mäsové výrobky, mliečne výrobky (najmä tvrdé syry), výrobky z obilnín, cestoviny, cukrárske výrobky, ovocie a zelenina. Výrobky je potrebné doručiť do Šanghaja do začiatku septembra. V tejto súvislosti Európska komisia organizuje prieskum o účasti členských štátov EÚ na SIAL China. Odpovede ČŠ EÚ na prieskum SIAL China 2020 je potrebné zaslať do 9. júla 2020.

Dotazník sa nachádza na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SIAL2020 

 

 


​​

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta 

Banner podujatia

Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych informácií.

 

 

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka