Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ivan Korčok

19.03.2018
 
ZPC Belgicko / Brusel; Zasadnutie Rady pre zahraničné veci
20.03.2018
 
ZPC Belgicko / Brusel; Zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti a Rady pre všeobecné záležitosti - Brexit
21.03.2018
 
Prijatie - A.Sterling, veľvyslanec USA
22.03.2018
 
ZPC Belgicko / Brusel; Európska rada
23.03.2018
 
ZPC Belgicko / Brusel; Európska rada
24.03.2018
 
e.g., Dinner at Brian's
25.03.2018
 
ZPC USA / Washington; Bilaterálne konzultácie

Štátny tajomník Lukáš Parízek

19.03.2018
 
ZPC Rakúsko/Viedeň - Otvorenie SK PRES v MCG
19.03.2018
 
Komisie Peer Review – „Political Leadership“
20.03.2018
 
Pracovný obed s veľvyslancami Strednej Ázie
23.03.2018
 
Pracovný obed pre členov hodnotiacej misie Peer Review