F. Ružička: Dezinformácie sa stali súčasťou denného života a reálnou hrozbou

13.4.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Bezpečnostná komunita včera (12. apríla 2019) ​diskutovala v Beladiciach o potrebe konsolidovanej politiky v boji proti dezinformáciám. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička otvoril diskusný panel „Ako vytvoriť jednotnú strategickú komunikáciu v podmienkach SR?“ v rámci podujatia „Spoločne o bezpečnosti a obrane“, ktoré zorganizoval Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.

 

„Dezinformácie sa stali súčasťou denného života a reálnou hrozbou, ktorá môže ohroziť aj fungovanie demokratických inštitúcií a bezpečnosť štátu,“ povedal počas vystúpenia štátny tajomník F. Ružička. „Návrat k jasne definovanému a spoločensky rešpektovanému zahranično-politickému konsenzu, v duchu vyhlásenia troch najvyšších ústavných predstaviteľov z roku 2017, je kľúčom k posilneniu medzinárodného postavenia a strategických záujmov štátu,“ konštatoval ďalej štátny tajomník a dodal, že rozhodnutie o vstupe Slovenska do NATO a EÚ bolo jedným z najdôležitejších v našej modernej histórii.

 

„Význam strategickej komunikácie a boj proti dezinformáciám v ére sociálnych sietí a médií rastie. Po 15 rokoch od nášho vstupu do NATO a EÚ je potrebné revitalizovať spoločenskú pamäť a jasne si pripomenúť, prečo sme sa stali súčasťou priestoru, ktorý nám poskytuje slobody, priestor na rozvoj, ale aj bezpečnostné garancie. Slovensko je integrálnou súčasťou transatlantického civilizačného priestoru,” povedal na záver F. Ružička.

 

Štátny tajomník tiež informoval prítomných o skúsenostiach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti strategickej komunikácie vďaka podujatiam #MySmeEU a #MySmeNATO.​ Vyzval na diskusiu o vytvorení efektívneho koordinačného mechanizmu pre boj proti dezinformáciám na základe spoločenskej inkluzivity a spolupráce aj s využitím odporúčaní EÚ. Zdôraznil však, že boj proti dezinformáciám nesmie obmedziť demokratické slobody.

Štátny tajomník František Ružička na podujatí „Spoločne o bezpečnosti a obrane“. Štátny tajomník František Ružička na podujatí „Spoločne o bezpečnosti a obrane“. Štátny tajomník František Ružička na podujatí „Spoločne o bezpečnosti a obrane“. Štátny tajomník František Ružička na podujatí „Spoločne o bezpečnosti a obrane“.