Vyhlásenie k 6. výročiu anexie Krymu

17.3.2020 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti so 6. výročím anexie Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopoľ Ruskou federáciou vyhlasuje, že Slovenská republika od začiatku jednoznačne podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Slovenská republika dôrazne odsudzuje hrubé porušenie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, ktorého negatívny dopad na bezpečnosť a stabilitu v širšom priestore naďalej pretrváva. Znepokojenie vyvoláva pokračujúca militarizácia Krymského polostrova, ako aj ďalšie kroky Ruskej federácie na Kryme týkajúce sa pôvodného obyvateľstva. Slovenská republika sa bude na bilaterálnej úrovni, ako aj na medzinárodných fórach v súčinnosti s ďalšími krajinami naďalej podieľať na úsilí zameranom na nájdenie mierového riešenia situácie na Ukrajine v súlade s medzinárodným právom.