Vyhlásenie MZVEZ SR k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu

26.1.2020 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Ľudské práva

 

Prejavy antisemitizmu, či iných druhov nenávisti sú prítomné nielen v európskej spoločnosti, ale v celosvetovom meradle. S cieľom bojovať proti tomuto negatívnemu fenoménu Slovenská republika podporuje vzdelávanie mladej generácie spojené s návštevami bývalých koncentračných táborov a miest spojených s holokaustom, aby sa nezabudlo na tragédie minulosti a poučilo sa z nich pre budúcnosť.

 

27. januára si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý v roku 2005 vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov. Tento rok uplynie 75 rokov od oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau, kde bol násilným spôsobom ukončený život viac ako milióna židovských obetí. Tragické posolstvo tejto čiernej kapitoly histórie Európy s odkazom   - nezabúdať  - je trvale aktuálne.

 

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák  spoločne s partnermi členských krajín Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA prijali 19. januára 2020 v Bruseli deklaráciu so vzdaním úcty pamiatke obetí holokaustu a tým, ktorí vzdorovali nacistom a pomáhali obetiam, osobitne oceneným titulom Spravodliví medzi národmi. Agenda tolerancie a nediskriminácie je v popredí záujmu politiky Slovenskej republiky  v oblasti ľudských práv a jednou z hlavných priorít členstva Slovenskej republiky v Rade Organizácie Spojených národov pre ľudské práva, ktoré vyvrcholí v tomto roku.