Všetky správy

L. Parízek navštívil závod belgickej spoločnosti Bekaert v Sládkovičove

L. Parízek navštívil závod belgickej spoločnosti Bekaert v Sládkovičove

13.12.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Lukáš Parízek na dnešnom (13. decembra) stretnutí s vedením závodu belgickej spoločnosti Bekaert v Sládkovičove vysoko ocenil prítomnosť tejto najväčšej belgickej spoločnosti etablovanej na Slovensku. Takisto vyzdvihol úsilie spoločnosti o orientáciu na vysokotechnologickú výrobu a celoživotné vzdelávanie svojich zamestnancov. Predmetom rozhovorov bola aj otázka navyšovania výrobných kapacít i exportu, ako aj zavádzanie inovatívnych technológií vo výrobe. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka závodu.

 

Belgická spoločnosť vo svojich dvoch závodoch na Slovensku zamestnáva vyše 2300 zamestnancov, pričom jej celkové tržby v roku 2016 dosiahli výšku 377 mil. eur. Okrem prínosu pre rast zamestnanosti v regióne, celkové investície Bekaertu za uplynulých 15 rokov na úrovni 364 mil. eur predstavujú prísun nových, moderných a vysoko efektívnych technologických zariadení. Viac ako 74% výroby je určenej na export, čo má pozitívny vplyv na obchodnú bilanciu Slovenskej republiky.

 

Skupina Bekaert je svetovým lídrom v oblasti technológií transformácie kovov a spracovania výrobkov z ťahaných drôtov. Vo svojich závodoch po celom svete zamestnáva viac ako 30 tisíc ľudí. Na Slovensku sa jej výroba sústreďuje v Trnavskom kraji v dvoch priemyselných závodoch v Sládkovičove a Hlohovci, v ktorých sa sústredí najmä na výrobu oceľových kordov do pneumatík.

Štátny tajomník L. Parízek počas prehliadky závodu belgickej spoločnosti Bekaert v Sládkovičove. Štátny tajomník L. Parízek počas prehliadky závodu belgickej spoločnosti Bekaert v Sládkovičove. Štátny tajomník Lukáš Parízek počas rozhovoru s vedením závodu belgickej spoločnosti Bekaert v Sládkovičove. Štátny tajomník Lukáš Parízek počas rozhovoru s vedením závodu belgickej spoločnosti Bekaert v Sládkovičove. Štátny tajomník L. Parízek počas prehliadky závodu belgickej spoločnosti Bekaert v Sládkovičove. Štátny tajomník L. Parízek počas prehliadky závodu belgickej spoločnosti Bekaert v Sládkovičove.