Všetky správy

Štipendium na Letnú školu slovenského jazyka a kultúry „Studia Academica Slovaca 2019“

Štipendium na Letnú školu slovenského jazyka a kultúry „Studia Academica Slovaca 2019“

17.4.2019 | Švédsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme ponúka možnosť získania štipendia na 55. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry “Studia Academica Slovaca”, ktorá sa uskutoční v období 4. až 24. augusta 2019 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom Letnej školy Slovenskej akadémie vied je umožniť študentom nadobudnúť a zlepšiť si znalosti slovenského jazyka na rôznych úrovniach, ako aj rozšíriť vedomosti o slovenskej lingvistike, literatúre, dejinách a kultúre. Akadémiu každoročne navštívi približne 160 účastníkov z viac ako 30 krajín celého sveta.

 

Štipendium poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, SAIA, Univerzita Komenského a zahŕňa náklady na školné, ubytovanie, stravovanie a sprievodné podujatia. Záujemci o štipendium sa môžu prihlásiť na Veľvyslanectve SR v Štokholme zaslaním motivačného listu najneskôr do 30. apríla 2019 na emailovú adresu silvia.hammarberg@mzv.sk.
Viac informácií nájdete na: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/studium-courses/letna-skola-sas/