Operačný program Integrovaná Infraštruktúra

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako oprávnený žiadateľ má záujem podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na dopytovo orientovaný projekt „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.


Cieľom projektu je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov, ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát.

 

V súlade s metodikou riadenia projektu MZVaEZ SR zverejňuje na verejné pripomienkovanie Štúdiu uskutočniteľnosti na dopytovo orientovaný projekt „Manažment údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“. 


Pripomienky k Štúdii uskutočniteľnosti je možné zasielať na adresu: martin.cako@mzv.sk zaslaním vyplneného formuláru najneskôr do 4.12.2018.

Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2018 Dátum vytvorenia: 28.11.2018