Osobitní predstavitelia EÚ (EUSR)

EÚ vytvára pre lepšiu regionálnu resp. tematickú koordináciu realizácie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky pozície osobitných predstaviteľov EÚ.

 

Osobitného predstaviteľa menuje na návrh Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Rada EÚ (ministri rozhodnutím Rady).

 

V súčasnosti má EÚ 9 postov osobitných predstaviteľov EÚ, ktorí presadzujú politiku EÚ a jej záujmy v problematických regiónoch a krajinách a zohrávajú aktívnu úlohu pri konsolidácii, mierovom úsilí a posilňovaní stability a právneho štátu. Osobitní predstavitelia plnia tri úlohy: zastupiteľskú (zastupujú EÚ voči partnerom a inštitúciám), informačnú (informujú o vývoji) a koordinačnú (koordinujú aktivity EÚ).

 

Osobitní predstavitelia EÚ

Región/oblasť

Meno

Bosna a Hercegovina

Lars-Gunnar Wigemark (SE)

Kosovo

 Nataliya Apostolova (BG)

Južný Kaukaz a kríza v Gruzínsku

Toivo Klaar (EE) 

Stredná Ázia

Peter Burian (SK)

Blízkovýchodný mierový proces (MEPP)

Fernando Gentilini (IT)

Africký roh

Alexander Rondos (EL)

Sahel

Angel Losada Fernandez (ES)

Ľudské práva

Stavros Lambrinidis (EL)

 

Zástupcovia SR na poste osobitného predstaviteľa EÚ v minulosti:

Ján Kubiš -  osobitný predstaviteľ EÚ pre Strednú Áziu (menovaný 18.7.2005, pôsobenie ukončil 5.6.2006)

Miroslav Lajčák – osobitný predstaviteľ EÚ pre Bosnu a Hercegovinu (menovaný 18.6.2007, pôsobenie ukončil 28.2.2009).

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.5.2020 Dátum vytvorenia: 6.9.2016