Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti - JHA

(Justice and Home Affairs Council) zasadá spravidla raz za mesiac, resp. raz za dva mesiace. Zaoberá sa otázkami týkajúcimi sa viacerých oblastí ako napr. azyl, prisťahovalectvo, ochrana hraníc, vízová politika, policajná spolupráca a justičná spolupráca v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. Slovenskú republiku na rokovaniach zastupujú, v závislosti od prerokovávanej agendy, minister spravodlivosti a minister vnútra.

Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 11.4.2013